مجله کودک 458 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 458 صفحه 37

در مرحله دوم طرح چشم و پنجههای اردک را کاملتر میکنیم. طراحی بافت بدن کرکدار جوجه را در مرحله سوم به پایان میبریم و طراحی چشم و دم و منقار را کامل میکنیم. جوجه اردک خود را در کنار آب نقاشی میکنیم. میتوانیم نقاشی خود را رنگآمیزی هم کنیم. Õ نام کشتی: تریبال Õ کشور سازنده: انگلستان Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 190 نفر Õ طول و عرض: 115 در 11 متر Õ سلاح اصلی: 4 توپ 119 و یک اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 458صفحه 37