حمایت مردم انقلابی قم از سید حسن خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1390

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حمایت مردم انقلابی قم از سید حسن خمینی

حمایت مردم انقلابی قم از سید حسن خمینی

‏12 / 12 / 89- مردم انقلابی قم یکصدا حمایت خود را از سید حسن خمینی ابراز داشتند: نواده خمینی، سید حسن خمینی‏

‏در پایان مراسم هفتم مرحوم دکتر محمود بروجردی (در مسجد اعظم قم ) گروهی اندک که از ابتدای جلسه به طور هماهنگ شده در کنار هم نشسته بودند با فریاد "نواده روح الله، سید حسن نصر الله " خواستند که نظم جلسه را بهم بریزند که با اقدام انقلابی مردمی مواجه شدند که وفاداری خود را به امام و خاندان ایشان با شعار "نواده خمینی، سید حسن خمینی " نشان دادند. ‏

‏این همه در شرایطی بود که آیات اعظام جوادی آملی و شبیری زنجانی در جلسه حاضر بودند و به یادگار امام تسلیت می گفتند. ‏

‏مردم انقلابی قم در پایان مراسم علاوه بر عصبانیت از اقدام آن گروه اندک، از ناکامی آنها ‏


‏ابراز خوشحالی می کردند. بنابر این گزارش، برخی از شاگردان سید حسن خمینی و جمعی از هواداران ایشان در پایان مراسم به محافظت از آن گروه اندک پرداختند تا توسط مردم مورد تعرض قرار نگیرند.‏

‎ ‎