معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1389

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب

BOOK13

 نام کتاب:‏ کتاب البیع(ج 3)‏

مؤلف:‏ سید مصطفی خمینی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول، 1389‏

قطع:‏ وزیری، جلد گالینگور‏

تعداد صفحات:‏ 454‏

قیمت:‏ 9000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ ‏‏بازخوانی آموزه های سیاسی اسلام شیعی و مسأله تحزب‏


Bazkhani

نویسنده:‏ مهدی براتعلی پور‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 417 ‏

قیمت:‏ 6800 تومان‏


BOOK7

نام کتاب:‏ دیدار در نوفل لو شاتو‏

‏(خاطرات سیاسی- اجتماعی ابوالفضل توکلی بینا)‏

به کوشش:‏ فرامرز شعاع حسینی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 543‏

قیمت:‏ 7900 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

BOOK2

نام کتاب:‏ زندگی سیاسی شهید سید محمد باقر صدر‏

نویسنده:‏ دکتر محمد حسین جمشیدی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 586‏

قیمت:‏ 8500 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ مهجوریت قرآن از دیدگاه امام خمینی‏

نویسنده:‏ مریم بنان‏


mahjoriat

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 204‏

قیمت:‏ 3400تومان‏


Adab e bateni

نام کتاب:‏ آداب باطنی تلاوت قرآن کریم‏

نویسنده:‏ فریده علی نژاد‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 179‏

قیمت:‏ 3100 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

Tafsire hamd

نام کتاب:‏ تفسیر سورۀ حمد (به زبان انگلیسی)‏

نویسنده:‏ امام خمینی(س)‏

مترجم:‏ بهرام افراسیابی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 215‏

قیمت:‏ 4400 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ علل، عوامل و روند انقلاب اسلامی در ایران‏


BOOK12

(به زبان انگلیسی)‏

نویسنده:‏ یحیی فوزی تویسرکانی‏

مترجم:‏ محمد حسین حافظیان‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 138‏

قیمت:‏ 5900 تومان‏


‏ ‏

BOOK10

نام کتاب:‏ خوف و رجا‏

نویسنده:‏ معصومه طلوع‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 116‏

قیمت:‏ 1500تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

BOOK9

نام کتاب:‏ شکر‏

نویسنده:‏ اکبر کوهی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 127‏

قیمت:‏ 1500تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

BOOK8

نام کتاب:‏ ولایت انسان کامل‏

نویسنده:‏ خیرالنساء خادمی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 192‏

قیمت:‏ 2700تومان‏


‏ ‏

BOOK11

نام کتاب:‏ عدالت‏

نویسنده:‏ اکرم استیری‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 92‏

قیمت:‏ 1400تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

BOOK6

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ پیشانی صبح(مجموعه شعر)‏

شاعر:‏ حسین اسرافیلی‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 70‏

قیمت:‏ 1500تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

BOOK5

‏ ‏

نام کتاب:‏ یادگار یار(شعرهای برگزیده)،دفتر اول‏

به اهتمام:‏ سومین جشنواره ادبی یار و یادگار‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ جیبی‏

تعداد صفحات:‏ 42‏

قیمت:‏ 800 تومان‏


‏ ‏

BOOK4

نام کتاب:‏ یادگار یار(داستانهای برگزیده)، دفتر دوم‏

به اهتمام:‏ سومین جشنواره ادبی یار و یادگار‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ جیبی پالتویی‏

تعداد صفحات:‏ 74‏

قیمت:‏ 1250تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

BOOK3

‏ ‏

نام کتاب:‏ یادگار یار(نثرهای برگزیده)،دفتر سوم‏

به  اهتمام:‏ سومین جشنواره ادبی یار و یادگار‏

ناشر:‏ مؤسسۀ چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ:‏ اول،1389‏

قطع:‏ جیبی پالتویی‏

تعداد صفحات:‏ 35‏

قیمت:‏ 850 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏* * *‏

پوزش و تصحیح:‏ در شماره گذشته فصلنامه حضور (شماره 74) در معرفی ترجمه انگلیسی کتاب مصباح الهدایه، نوشته امام خمینی، نام مترجم اشتباه ذکر شده است که صحیح آن عبارت است از:‏

‏(مترجم: سلام جودی) که به این وسیله تصحیح می شود.‏

‎ ‎