زندگینامه و شخصیت امام خمینی ـ تاریخ انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1389

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

زندگینامه و شخصیت امام خمینی ـ تاریخ انقلاب

زندگی نامه و شخصیت امام خمینی ـ تاریخ انقلاب

ردیف

عنوان اثر

نام  و  نام  خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏مرجعیت امام خمینی‏

‏عبدالوهاب فراتی ‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏70‏

‏2‏

‏نگاهی به شیوه مبارزاتی امام خمینی‏

‏سید محمد هاشمی تروجنی ‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏174‏

‏3‏

‏مروری بر قیام پانزده خرداد 1342 به عنوان زمینه ساز انقلاب اسلامی‏

‏عباس خلجی ‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏192‏

‏4‏

‏جوان باوری، دیگر بعد ناشناخته امام خمینی‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏61‏

‏5‏

‏بررسی تحلیلی رویداد 17 شهریور 1357‏

‏علیرضا ملایی ‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏87‏

‏6‏

‏فرازهایی  از رهبری امام خمینی‏

‏سید اصغر کیوان حسینی‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏139‏

‏7‏

‏امام خمینی و مولانا‏

‏ حسین فقیهی ‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏333‏

‏8‏

‏روز شمار زندگی امام خمینی‏

‏علیرضا برزگر ‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏134‏

‏9‏

‏شیوه های مبارزاتی امام خمینی(2)‏

‏محمد هاشمی تروجنی ‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏155‏

‏10‏

‏نیم نگاهی به انقلاب اسلامی و ریشه های آن‏

‏سعید جادری ‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏122‏

‏11‏

‏امام خمینی و کشاورزان‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏152‏

‏12‏

‏کارنامه نور (زندگینامه امام خمینی) بخش اول‏

‏رضا بابایی ‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏242‏

‏13‏

‏نیمه خرداد از نگار یار‏

‏حسن پویا‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏62‏

‏14‏

‏قیام پانزده خرداد 1342‏

‏عبدالوهاب فراتی ‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏101‏

‏15‏

‏امام خمینی، روح و تجسم اسلام‏

‏سعید محبوبی نجاد    /  ترجمه رضا دلدار‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏199‏

‏16‏

‏امام خمینی و شهید بهشتی‏

‏سید علی اکبر خدایی‏

‏مقاله‏

‏41‏

‏85‏

‏17‏

‏کارنامه نور (زندگینامه امام خمینی) بخش دوم‏

‏رضا بابایی ‏

‏مقاله‏

‏41‏

‏150‏

‏18‏

‏انقلاب اسلامی سر آغاز نگاه دینی به سیاست است‏

‏سید حسن خمینی‏

‏گفتگو‏

‏43‏

‏6‏

‏19‏

‏برای نسل سوم، ناگفته هایی از تاریخ انقلاب  اسلامی و مواضع امام خمینی‏

‏حمید انصاری‏

‏گفتگو‏

‏43‏

‏12‏

‏20‏

‏فریادگر دردهای پنهان مردم؛ ریشه های وقوع انقلاب اسلامی‏

‏میز اندیشه با حضور شجاع پوریان  و امیر محبیان ‏

‏گفتگو‏

‏43‏

‏48‏

‏21‏

‏فدائیان اسلام و انقلاب اسلامی‏

‏نفیسه  محبّی ‏

‏مقاله‏

‏43‏

‏201‏

‏22‏

‏کارنامه نور (زندگینامه امام خمینی) بخش سوم‏

‏رضا بابایی ‏

‏مقاله‏

‏43‏

‏233‏

‏23‏

‏نمونه کامل‏

‏فیروز دولت آبادی‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏231‏

‏24‏

‏رابطه امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏45‏

‏84‏

‏25‏

‏نگرش به تعامل رهبر و پیرو (امام خمینی و شهید رجائی)‏

‏علیرضا ابراهیم آبادی و مجتبی اسکندری‏

‏مقاله‏

‏45‏

‏144‏

‏26‏

‏تبعید ظلم ستیز؛ نگاهی به ریشه ها و عوامل تبعید امام‏

‏علی محمد بشارتی‏

‏مقاله‏

‏46‏

‏157‏

‏27‏

‏شهید آیت الله اشرفی  اصفهانی و امام خمینی‏

‏سید محمد هاشم تروجنی ‏

‏مقاله‏

‏47‏

‏206‏

‏28‏

‏ما باید زبان بین نسلی ایجاد کنیم‏

‏حمید فیض آبادی و مرضیه فلاح‏

‏گفتگو‏

‏47‏

‏57‏

‏29‏

‏خلاصه تاریخ (25 سال افتخار در برابر14 قرن تحقیر)‏

‏علی محمد بشارتی ‏

‏مقاله‏

‏47‏

‏145‏

‏30‏

‏یادی از قیام 29 بهمن تبریز‏

‏نفیسه  محبّی ‏

‏مقاله‏

‏48‏

‏217‏

‏31‏

‏جلوه ای از امام خمینی و انقلاب اسلامی‏

‏مصاحبه با طلاب خارجی حوزه ‏‏علمیه‏‏  قم‏

‏گفتگو‏

‏48‏

‏19‏

‏32‏

‏آرمان نامه 15 خرداد‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏50‏

‏60‏

‏33‏

‏نگاهی نو به قدر و منزلت انقلاب اسلامی‏

‏مصاحبه با فاطمه شهناز از هند‏

‏گفتگو‏

‏50‏

‏20‏

‏34‏

‏13 آبان، تسخیر لانه جاسوسی، استمرار شعار استقلال خواهی‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏46‏

‏35‏

‏15 خرداد، مردم را نسبت به حرکت های انقلابی امیدوار کرد‏

‏مصاحبه با محمد زاهدی اصل‏

‏گفتگو‏

‏52‏

‏31‏

‏36‏

‏تبعدی های نهضت روحانیت...‏

‏رحیم روح بخش ‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏73‏

‏37‏

‏دوازدهم فروردین 58روز جمهوری اسلامی‏

‏نفیسه  محبی‏

‏مقاله‏

‏53‏

‏138‏

‏38‏

‏جلوه هایی از حضور مردم در نهضت امام خمینی‏

‏رحیم روح بخش‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏79‏

‏39‏

‏باغ امام‏

‏مصاحبه با خانم لودمیلا  آو دبیوا  از روسیه‏

‏گفتگو‏

‏56‏

‏177‏

‏40‏

‏ادای تکلیف، مؤلفه ای مهم در رهبری امام خمینی‏

‏عباس شفیعی ‏

‏مقاله‏

‏56‏

‏22‏

‏41‏

‏پیام رسانی امام خمینی از نجف اشرف و تداوم نهضت اسلامی‏

‏رحمی روح بخش‏

‏مقاله‏

‏56‏

‏63‏

‏42‏

‏انقلاب محرومان  و مستضعفان ‏

‏مصاحبه با دکتر عادل آذر‏

‏گفتگو‏

‏57‏

‏194 ‏

‏43‏

‏13 آبان، تسخیر لانه جاسوسی(انقلاب دوم)‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏10‏

‏44‏

‏شرح حال امام خمینی در کتاب های تراجم  پیش از سال 1340‏

‏ناصر الدین  انصاری ‏

‏مقاله‏

‏59‏

‏101‏

‏45‏

‏شخصیت و کرامت امام خمینی‏

‏مصاحبه با دکتر محمد تقی حسین جعفری‏

‏گفتگو‏

‏61‏

‏136‏

‏46‏

‏شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسان‏

‏بهرام اخوان کاظمی‏

‏مقاله‏

‏62‏

‏137‏

‏47‏

‏وصیت نامه امام، طهورای  سیاسی الهی‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏64‏

‏20‏

‏48‏

‏بررسی شخصیت امام خمینی بر اساس رویکرد پدیدار شناختی مزلو ‏

‏فرامرز سهرابی ‏

‏مقاله‏

‏64‏

‏149‏

‏49‏

‏نکاتی درباره سالگرد 15 خرداد‏

‏محمد علی خسروی‏

‏گفتگو‏

‏64‏

‏216‏

‏50‏

‏در گستره پیروزی نهایی (تحلیل گفتمان پیام پذیرش قطعنامه 598)‏

‏ابوالفضل مروی ‏

‏مقاله‏

‏65‏

‏51‏

‏51‏

‏فلسفه تفکر امام خمینی‏

‏مصاحبه با حسان  موازینی  از سوریه‏

‏گفتگو‏

‏65‏

‏161‏

‏52‏

‏دیوار حاشا(تحلیلی از تسخیر لانه جاسوسی)‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏66‏

‏10‏

‏53‏

‏امام خمینی و انقلاب اسلامی از منظر یادگار امام‏

‏حاج سید احمد خمینی‏

‏مقاله‏

‏67‏

‏3‏

‏54‏

‏امام خمینی و خاستگاه های متعالی انقلاب اسلامی‏

‏نشست تحلیلی هیئت تحریریه مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏67‏

‏128‏

‏55‏

‏نگاهی دوباره به 15 خرداد‏

‏ابوالفضل مروی ‏

‏مقاله‏

‏68‏

‏79‏

‏56‏

‏توجه به انقلاب اسلامی ایران‏

‏مصاحبه با کرم حسین ودهو  از پاکستان‏

‏گفتگو‏

‏68‏

‏172‏

‏57‏

‏13 آبان و رابطه با آمریکا در کلام امام خمینی‏

‏اصغر زارع‏

‏مقاله‏

‏70‏

‏128‏

‏58‏

‏آشنایی با امام خمینی‏

‏مصاحبه با احمد علی حسین از کویت‏

‏گفتگو‏

‏70‏

‏166‏

‏59‏

‏خمینی محشر کرده است (بازخوانی رخدادهای دوم فروردین تا12 خرداد)‏

‏محمد جواد مرادی نیا‏

‏مقاله‏

‏72‏

‏12‏

‏60‏

‏لزوم آشنایی بیشتر با اندیشه های امام خمینی‏

‏مصاحبه با پرفسور عبد الرحمن احمد عثمان از سودان‏

‏گفتگو‏

‏73‏

‏172‏

‏61‏

‏تجلی شخصیت امام خمینی‏

‏مصاحبه با برلو ابراهیم از نیجریه ‏

‏گفتگو‏

‏73‏

‏177‏

‏ ‏


‏ ‏

‏62‏

‏جاویدان تا ابدیت؛ نگاهی به قیام 15 خرداد، عملکردها و اهداف‏

‏سید حمید روحانی‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏4‏

‏63‏

‏عظیم و بی مانند؛ امام از نگاه یار‏

‏آیت الله خامنه ای‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏12‏

‏64‏

‏ارزیابی یادمانده های سپهبد مبصر از قیام 15 خرداد‏

‏صفا کاظمی‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏51‏

‏65‏

‏مانیفست امام از نگاه مقام معظم رهبری‏

‏آیت الله خامنه ای‏

‏سخنرانی‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏61‏

‏66‏

‏گذری بر قیام 15 خرداد، عوامل اجتماعی و نقش مرجعیت شیعه‏

‏مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏76‏

‏67‏

‏امام خمینی و اصلاحات ارضی شاه‏

‏سید حمید روحانی‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏92‏

‏68‏

‏15 خرداد، سر آغاز شکوفایی اسلام‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏18‏

‏69‏

‏خبر خروج شاه از ایران و واکنش امام‏

‏دکتر صادق طباطبایی‏

‏خاطره‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏23‏

‏70‏

‏سالهای خمین‏

‏محمد جواد مرادی نیا‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏59‏

‏71‏

‏در سایه امام‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏25‏

‏72‏

‏زمزمه بیداری‏

‏فرامرز شعاع حسینی‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏47‏

‏73‏

‏عنوان امام برای رهبر کبیر انقلاب‏

‏رحیم نیکبخت‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏62‏

‏74‏

‏چند نکته پیرامون ویژگی های امام‏

‏علی زادسر جیرفتی‏

‏دست نوشته‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏70‏

‏75‏

‏هفت امام؛ گذری بر هفت جلوه علمی امام‏

‏سید علی خمینی‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏13‏

‏76‏

‏فراتر از اکنون؛ ده ویژگی در سیره و سیاست امام خمینی‏

‏دکتر حمید مولانا‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏37‏

‏77‏

‏ابعاد شخصیتی امام‏

‏آیت الله مصباح یزدی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏118‏

‏78‏

‏بر کرانه عشق‏

‏محمد رضا حکیمی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏118‏

‏79‏

‏دهه چهارم انقلاب؛ جهاد علمی‏

‏غلامعلی حداد عادل‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏124‏

‏80‏

‏وقایع نگاری ایام ارتحال مراد عاشقان‏

‏نوشته و مصاحبه با افراد مختلف‏

‏گفتگو و دست نوشته ها‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏79‏

‏81‏

‏امام مرد میدان عمل‏

‏مجید انصاری‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏96‏

‏82‏

‏حرکت روی ریل علم و عمل‏

‏حبیب الله عسگراولادی‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏95‏

‏83‏

‏همه چیز درباره حلقه نجف اشرف‏

‏حاج آقا طاوسی‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏99‏

‏84‏

‏شخصیت حوزوی امام خمینی‏

‏سید علی خمینی‏

‏مقاله‏

‏حضور 74‏

‏35‏

‏85‏

‏من از آفتاب چه بگویم‏

‏اسرافیل دمیرتکین‏

‏گفتگو‏

‏حضور 74‏

‏171‏

‏86‏

‏آواز مبارک‏

‏حضرت غیرت‏

‏مصاحبه‏

‏حضور 74‏

‏184‏

‏87‏

‏محبوب و ماندگار‏

‏دکتر عبدالمالک‏

‏مصاحبه‏

‏حضور 74‏

‏190‏

‏88‏

‏نکاتی درباره بینش تاریخی امام خمینی‏

‏ابوالفضل مروی‏

‏مقاله‏

‏حضور 74‏

‏56‏

‏89‏

‏13 آبان 58، پرچالشترین رویداد انقلاب اسلامی‏

‏حسین شیخ الاسلام‏

‏مقاله‏

‏حضور 74‏

‏274‏

‏ ‏


سیاسی ـ اجتماعی 

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏امام الگوی  آزادی  انسان معاصر‏

‏سید حسن فطرت رضوی‏

‏گفتگو‏

‏35‏

‏24‏

‏2‏

‏اختلاف و برادری در اندیشه سیاسی امام خمینی‏

‏مهدی مهریزی ‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏32‏

‏3‏

‏امام خمینی و نظم عادلانهء  جهانی‏

‏توفیق عبدالعزیز ‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏92‏

‏4‏

‏امام خمینی و آزادی ها‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏106‏

‏5‏

‏امام اولین منادی  اصلاحات‏

‏آیت الله موسوی بجنوردی‏

‏گفتگو‏

‏36‏

‏10‏

‏6‏

‏قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن‏

‏محمد رحیم عیوضی ‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏44‏

‏7‏

‏مبانی وفاق ملی‏

‏عبدالمحمد مصطفایی ‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏189‏

‏8‏

‏نظریه آزادی در اندیشه امام خمینی‏

‏شریف لک زایی‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏44‏

‏9‏

‏تحلیل بحران شخصیت و هویت از دیدگاه امام خمینی‏

‏سعید کریمی‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏59‏

‏10‏

‏جایگاه و نقش استکبار جهانی‏

‏سفیر سابق لبنان در ایران‏

‏سخنرانی‏

‏37‏

‏274‏

‏11‏

‏مفهوم استقلال از دیدگاه امام خمینی‏

‏مراد الله دولت اف ‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏282‏

‏12‏

‏از انقلاب اسلامی غفلت نکنیم‏

‏مصاحبه با اسماعیل کالا‏

‏گفتگو‏

‏38‏

‏26‏

‏13‏

‏مردم سالاری از دیدگاه امام خمینی‏

‏هاشم میلانی‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏47‏

‏14‏

‏امام خمینی و جریان آزادی و آزاد خواهی‏

‏ناصر شفیعی ‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏75‏

‏15‏

‏اسلامیت  و جمهوریت از دیدگاه امام خمینی‏

‏غلامرضا کریمی‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏88‏

‏16‏

‏بسیج؛ در اندیشه امام‏

‏م.سلطانی ‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏116‏

‏17‏

‏پیام امام خمینی به آقای گوربا  چف  و تأثیر آن در نظام سیاسی بین المللی ‏

‏سید علی قادری‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏340‏

‏18‏

‏سیاست های جدید آمریکا و دیدگاه های امام خمینی‏

‏میز اندیشه با حضور؛ حمید انصاری، فیروز دولت آبادی، دکتر رزاقی ، دکتر جلالی و مهندس نوروزی‏

‏گفتگو‏

‏39‏

‏10‏

‏19‏

‏امام و جریان مخالفت با ولایت فقیه‏

‏ناصر شفیعی ‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏141‏

‏20‏

‏تحلیلی از مبارزات سیاسی امام خمینی‏

‏کاظم باز افکن‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏179‏

‏21‏

‏آفات انقلاب اسلامی‏

‏میز اندیشه با حضور: دکتر علی قادری، دکتر نجفقلی حبیبی‏

‏گفتگو‏

‏39‏

‏299‏

‏22‏

‏اسلام و مردم دو رکن اساسی جمهوری اسلامی و نکاتی پیرامون ولایت فقیه و نقش مردم‏

‏مصاحبه با آیت الله بجنوردی‏

‏گفتگو‏

‏41‏

‏10‏

‏23‏

‏انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام مردم سالاری دینی‏

‏محمد عابدی اردکانی‏

‏مقاله‏

‏41‏

‏32‏

‏24‏

‏سکولاریزاسیون  در اسلام‏

‏لارس  ارسلو  آندرس    /  ترجمه حمید غفاری‏

مقاله

41

65

‏25‏

‏تئوری کارکرد گرای ساختاری و انقلاب اسلامی‏

‏سعید کریمی‏

‏مقاله‏

‏41‏

‏107‏

‏26‏

‏وفاق (سیاسی ـ اجتماعی) در نگاه رهبر فقید انقلاب اسلامی‏

‏ابوالفضل هدایتی ‏

‏مقاله‏

‏42‏

‏38‏

‏27‏

‏علل وقوع جنگ تحمیلی و عدم پذیرش آتش بس‏

‏علی محمد بشارتی‏

‏مقاله‏

‏42‏

‏67‏

‏28‏

‏آگاهی و صداقت به مثابه ارکان اساسی عزت طلبی‏

‏محمد رحیم عیوضی ‏

‏مقاله‏

‏42‏

‏110‏

‏29‏

‏جایگاه ارتباطات اجتماعی از دیدگاه امام خمینی‏

‏ابوالفضل مروی ‏

‏مقاله‏

‏42‏

‏126‏

‏30‏

‏میراث مرجعیت آیت الله بروجردی؛ نهضت امام خمینی‏

‏رحیم روحبخش  الله آباد‏

‏مقاله‏

‏43‏

‏119‏

‏31‏

‏انقلاب اسلامی در تقابل با فرهنگ آمریکایی و اباحه گری‏

‏سید حسن خمینی‏

‏سخنرانی‏

‏38‏

‏336‏

‏32‏

‏وحدت و یکپارچگی مردم، عامل باز دارنده آمریکاست ‏

‏سید علی اکبر محتشمی‏

‏گفتگو‏

‏44‏

‏65‏

‏33‏

‏آزادی حق همه مردم است‏

‏میز اندیشه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏گفتگو‏

‏44‏

‏90‏

‏34‏

‏جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه‏

‏شریف لک زایی‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏158‏

‏35‏

‏کارکرد دین در جهان سوّم‏

‏یان یرپه   /  ترجمه حمید غفاری‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏175‏

‏36‏

‏اندیشه ای نو در سیاست اسلام معاصر‏

‏عمید زنجانی‏

‏مقاله‏

‏45‏

‏44‏

‏37‏

‏امام خمینی و ملت ایران‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏46‏

‏100‏

‏38‏

‏سیری در اندیشه سیاسی امام خمینی‏

‏محمود دارینی ‏

‏مقاله‏

‏46‏

‏193‏

‏39‏

‏امام به مردم اعتقاد عمیق داشت..‏

‏نجفقلی حبیبی‏

‏گفتگو‏

‏47‏

‏10‏

‏40‏

‏ضرورت احیای اندیشه امام خمینی‏

‏طه  هاشمی‏

‏گفتگو‏

‏47‏

‏33‏

‏41‏

‏دستاوردهای انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏47‏

‏80‏

‏42‏

‏مفهوم دموکراسی و شاخص های آن در اندیشه امام خمینی‏

‏محسن کبیری‏

‏مقاله‏

‏48‏

‏116‏

‏43‏

‏نگاهی به روابط بین الملل  و تبلیغات‏

‏ابوالفضل مروی ‏

‏مقاله‏

‏48‏

‏144‏

‏44‏

‏بزرگترین کار امام خمینی خارج ساختن قدرت از دست ناصالحان  بود‏

‏مصاحبه با آیت الله حائری  شیرازی‏

‏گفتگو‏

‏49‏

‏10‏

‏45‏

‏اندیشه امام پاسخگوی مشکلات بشر امروزی است‏

‏میز اندیشه با حضور؛ جواد منصوری، سید علی قادری، علی شکوهی‏

‏گفتگو‏

‏49‏

‏16‏

‏46‏

‏نگرانی های سیاسی امام خمینی‏

‏حسن رضائی  مهر‏

‏مقاله‏

‏49‏

‏54‏

‏47‏

‏اندیشه سیاسی امام خمینی و جهانی سازی‏

‏یوسف حبیب‏

‏مقاله‏

‏49‏

‏128‏

‏48‏

‏پایه های رابطه میان رهبر و توده های مسلمان‏

‏شیخ محمد توفیق مقداد ‏

‏مقاله‏

‏49‏

‏143‏

‏49‏

‏آینده نگری امام خمینی‏

‏جواد منصوری‏

‏مقاله‏

‏50‏

‏119‏

‏50‏

‏رهبری امام خمینی در دوران دفاع مقدس‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏50‏

‏169‏

‏51‏

‏ساز و کار عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی‏

‏نجمه  کیخا ‏

‏مقاله‏

‏50‏

‏190‏

‏52‏

‏تفکر اسلامی، وحدت، اصلاحات و..‏

‏در گفتگو با سید حسن خمینی‏

‏گفتگو‏

‏51‏

‏10‏

‏53‏

‏مدل حکومتی امام خمینی‏

‏در گفتگو با نجفقلی حبیبی‏

‏گفتگو‏

‏51‏

‏22‏

‏54‏

‏نگاه حقیقی‏

‏گفتگو با خانم آجرلو ‏

‏گفتگو‏

‏51‏

‏73‏

‏55‏

‏تعامل دین و سیاست از منظر امام خمینی‏

‏سید ملک حسین یوسفی فخر‏

‏مقاله‏

‏51‏

‏84‏

‏56‏

‏چیستی ولایت فقیه‏

‏شریف لک زایی‏

‏مقاله‏

‏51‏

‏153‏

‏57‏

‏شعار و عمل‏

‏مصاحبه با رسول منتجب نیا‏

‏گفتگو‏

‏52‏

‏20‏

‏58‏

‏امام خمینی نافی  طاغوت و استعمار‏

‏رضا عیسی نیا‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏94‏

‏59‏

‏اسلام ناب در تقابل با تحجر ، سکولاریسم  و التقاط ‏

‏سخنرانی سید حسن خمینی‏

‏سخنرانی‏

‏53‏

‏9‏

‏60‏

‏جمهوریت  نظام، نماد مردم سالاری است‏

‏مصاحبه با سید محمد ابوترابی ‏

‏گفتگو‏

‏53‏

‏12‏

‏61‏

‏فلسفه سیاسی و اندیشه های سیاسی مدرن از دیدگاه امام و اندیشمندان بزرگ‏

‏منصور حاجی‏

‏مقاله‏

‏53‏

‏164‏

‏62‏

‏امام خمینی و بازسازی هویت ملی‏

‏علی اکبر کمالی‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏36‏

‏63‏

‏راه های تداوم ارزش های نسل انقلاب اسلامی از دیدگاه امام‏

‏رضا عیسی نیا‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏122‏

‏64‏

‏قلم ها باید برای معرفی امام بیشتر به کار افتد‏

‏مصاحبه با دکتر ارجمند‏

‏گفتگو‏

‏54‏

‏164‏

‏65‏

‏مردم سالاری اسلامی‏

‏سید حسن خمینی‏

‏سخنرانی‏

‏55‏

‏8‏

‏66‏

‏گفتار امام، موجی از توجه به مردم‏

‏مصاحبه با شکرانه عطار زاده‏

‏گفتگو‏

‏55‏

‏179‏

‏67‏

‏اهمیت درک اصول اندیشه های امام خمینی‏

‏مصاحبه با دکتر هادی خانیکی ‏

‏گفتگو‏

‏56‏

‏172‏

‏68‏

‏مفهوم و ماهیت قیام در اندیشه سیاسی امام خمینی‏

‏محمد حسین جمشیدی‏

‏مقاله‏

‏57‏

‏16‏

‏69‏

‏جایگاه قدرت نرم در انقلاب اسلامی ایران‏

‏محمد رضا دهشیری ‏

‏مقاله‏

‏57‏

‏66‏

‏70‏

‏امام خمینی و پرسش های نسل سوم‏

‏عبدالوهاب  فراتی ‏

‏مقاله‏

‏57‏

‏101‏

‏71‏

‏در این انقلاب رأی مردم مهم است‏

‏سردار محمدنبی رودکی‏

‏گفتگو‏

‏57‏

‏214‏

‏72‏

‏رابطه دموکراسی و ولایت فقیه‏

‏محسن کبیری‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏87‏

‏73‏

‏دولت و حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی‏

‏سید علی اکبر خدایی‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏145‏

‏74‏

‏امام خمینی و تحزب‏

‏محمد حسین جمشیدی   /  سید عمادالدین  میروهابی ‏

‏مقاله‏

‏59‏

‏10‏

‏75‏

‏گونه شناسی روحانیت و دیدگاه امام خمینی‏

‏رضا عیسی نیا‏

‏مقاله‏

‏59‏

‏52‏

‏76‏

‏ویژگی ها و وظایف مسئولین اجرائی سیاست خارجی از دیدگاه امام و آیت الله خامنه ای‏

‏نیره  پیروی‏

‏مقاله‏

‏59‏

‏112‏

‏77‏

‏خود باوری و استقلال‏

‏در مصاحبه با دکتر علی احمدی‏

‏گفتگو‏

‏59‏

‏126‏

‏78‏

‏فرهنگ ظلم ستیزی‏

‏در مصاحبه با دکتر محمد حسن دوگانی ‏

‏گفتگو‏

‏59‏

‏140‏

‏79‏

‏امام خمینی بنیانگذار مردم سالاری دینی‏

‏مصاحبه با علی عسگری‏

‏گفتگو‏

‏59‏

‏151‏

‏80‏

‏تحولات اجتماعی و جامعه مطلوب از منظر امام خمینی‏

‏جهانگیر قاسمی‏

‏مقاله‏

‏60‏

‏82‏

‏81‏

‏روز شمار زندگی سیاسی و اجتماعی امام خمینی، بخش اول‏

‏محمد رجائی نژاد‏

‏مقاله‏

‏60‏

‏95‏

‏82‏

‏جایگاه مرجعیت در دیدگاه امام خمینی‏

‏مهدی حاضری‏

‏مقاله‏

‏61‏

‏43‏

‏83‏

‏روز شمار زندگی سیاسی و اجتماعی امام خمینی، بخش دوم‏

‏محمد رجائی نژاد‏

‏مقاله‏

‏61‏

‏91‏

‏84‏

‏راه استقلال و آزادی‏

‏مصاحبه با آقای عباس داریخ ‏

‏گفتگو‏

‏61‏

‏128‏

‏85‏

‏سیاست و اجتماع در اندیشه سیاسی امام خمینی‏

‏سید ملک حسین یوسفی فخر‏

‏مقاله‏

‏62‏

‏16‏

‏86‏

‏روز شمار زندگی سیاسی و اجتماعی امام خمینی، بخش سوم‏

‏محمد رجائی نژاد‏

‏مقاله‏

‏62‏

‏163‏

‏87‏

‏رهبری در اسلام‏

‏عبدالرشید چائوکه ‏

‏سخنرانی‏

‏62‏

‏221‏

‏88‏

‏آسیب شناسی جمهوری اسلامی‏

‏سید حسن خمینی‏

‏گفتگو‏

‏63‏

‏28‏

‏89‏

‏اصلاحات از دیدگاه امام خمینی‏

‏ابوالفضل مروی ‏

‏مقاله‏

‏63‏

‏70‏

‏90‏

‏مثلث شتاب انقلاب(1)‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏63‏

‏118‏

‏91‏

‏وحدت ملی و انسجام اسلامی در سیره  نظری و عملی امام خمینی‏

‏اکرم استیری ‏

‏مقاله‏

‏63‏

‏135‏

‏92‏

‏روز شمار زندگی سیاسی و اجتماعی امام خمینی، بخش چهارم‏

‏محمد رجائی نژاد‏

‏مقاله‏

‏63‏

‏157‏

‏93‏

‏رهبری امام و اتحاد مردم‏

‏مصاحبه با کاظم دلخوش‏

‏گفتگو‏

‏63‏

‏220‏

‏94‏

‏خمینی کبیر،  آئینه آرمان های تاریخ معاصر‏

‏آیت الله دری نجف آبادی‏

‏گفتگو‏

‏63‏

‏249‏

‏95‏

‏حکومت در اسلام بر پایه بیعت مردم است‏

‏آیت الله بجنوردی‏

‏سخنرانی‏

‏64‏

‏10‏

‏96‏

‏رأی مردم، حق مردم‏

‏مجید انصاری‏

‏سخنرانی‏

‏64‏

‏13‏

‏97‏

‏آزادی اخلاقی‏

‏عمار افروغ ‏

‏سخنرانی‏

‏64‏

‏16‏

‏98‏

‏شاخص های خط امام‏

‏مهدی حاضری ‏

‏مقاله‏

‏64‏

‏40‏

‏99‏

‏اسلام و توسعه از دیدگاه امام خمینی‏

‏ابوالقاسم مقیمی ‏

‏مقاله‏

‏64‏

‏78‏

‏100‏

‏مثلث شتاب انقلاب (2)‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏64‏

‏134‏

‏101‏

‏ما از اصول گرایی امام خمینی فاصله گرفته ایم‏

‏مصاحبه با امیدوار رضایی‏

‏گفتگو‏

‏64‏

‏219‏

‏102‏

‏مبارزه با هر گونه ظلم و ستم‏

‏مصاحبه با غلامرضا مصباحی  مقدم‏

‏گفتگو‏

‏64‏

‏231‏

‏103‏

‏مثلث شتاب انقلاب(3)‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏65‏

‏129‏

‏104‏

‏ماهیت انسان و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی‏

‏علی نفی  فیاض ‏

‏مقاله‏

‏66‏

‏61‏

‏105‏

‏دولت های سی ساله و تغییر گفتمان ها‏

‏فیروز دولت آبادی‏

‏مقاله‏

‏67‏

‏10‏

‏106‏

‏محمد رضا پهلوی از منظر اطرافیان‏

‏علی محمد بشارتی‏

‏مقاله‏

‏67‏

‏35‏

‏107‏

‏نقد درون گفتمانی‏

‏مصاحبه با عماد افروغ ‏

‏گفتگو‏

‏67‏

‏176‏

‏108‏

‏وحدت کلمه، وحدت عمل‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏4‏

‏109‏

‏نقش نهادها در تأمین و حفظ امنیت از دیدگاه امام خمینی‏

‏احترام سعادت فر‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏144‏

‏110‏

‏جهاد و دفاع از منظر میرزای قمی با مقایسه آرای فقهی امام خمینی‏

‏سید حسن قریشی کرین ‏

‏مقاله‏

‏70‏

‏52‏

‏111‏

‏سیاست از نگاه ملا صدرا و امام خمینی‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏70‏

‏110‏

‏112‏

‏نگرانی های امام درباره روحانیت‏

‏حسین امین الشریعه ‏

‏مقاله‏

‏71‏

‏24‏

‏113‏

‏اشاراتی به دو اندیشه سیاسی‏

‏ابوالفضل مروی‏

‏مقاله‏

‏71‏

‏47‏

‏114‏

‏عدالت و آزادی‏

‏مصاحبه با علی موسوی ماچیکار  از نیجریه ‏

‏گفتگو‏

‏71‏

‏180‏

‏115‏

‏رابطه سنت و تجدد از دیدگاه امام خمینی‏

‏محمد رجائی نژاد‏

‏مقاله‏

‏72‏

‏117‏

‏116‏

‏تعامل و همبستگی اجتماعی در مکتب امام خمینی‏

‏عبد الحمید  مصطفایی ‏

‏مقاله‏

‏72‏

‏137‏

‏117‏

‏انتخابات و جناح ها در منظر امام خمینی‏

‏میز اندیشه با حضور؛ فیروز دولت آبادی و علی شکوهی‏

‏گفتگو‏

‏72‏

‏189‏

‏118‏

‏حدود آزادی در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی‏

‏رمضان اکبری‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏9‏

‏119‏

‏استکبار ستیزی امام خمینی‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏55‏

‏120‏

‏شیعه و انقلاب اسلامی‏

‏علی اصغر احمدی‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏69‏

‏121‏

‏اندیشه اجتماعی امام خمینی‏

‏فاطمه کاظمی آرانی ‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏111‏

‏122‏

‏رسالت دانشگاه در منظر امام خمینی‏

‏سید علی آدمی‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏141‏

‏123‏

‏ادامه نهضت امام خمینی‏

‏مصاحبه با مهندس مصطفی غلام عباس از کویت‏

‏گفتگو‏

‏73‏

‏156‏

‏ ‏


‏124‏

‏1. احیاگر بزرگ، اصلاح طلب سترگ‏

‏2. پیوند نسل 15 خرداد و نسل 2 خرداد‏

‏دو گفتار از سید محمد خاتمی‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏33‏

‏125‏

‏امام خمینی؛ سیاست دینی و آمریکا‏

‏حسن وفایی‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏39‏

‏126‏

‏مفهوم جمهوری و دموکراسی و لوازم و نتایج آن در اندیشه امام‏

‏نجفقلی حبیبی‏

‏مقاله‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏42‏

‏127‏

‏چگونگی ورود اندیشه امام به دانشگاهها‏

‏سید علی قادری‏

‏مقاله‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏45‏

‏128‏

‏پیشینه مردم سالاری در اندیشه امام‏

‏فاطمه حقیقت جو‏

‏مقاله‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏57‏

‏129‏

‏بررسی تئوریهای انقلاب از دیدگاه اندیشمندان و حضرت امام‏

‏منصور حاجی‏

‏مقاله‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏75‏

‏130‏

‏نگاه سوم؛ جستاری در گفتمان امام خمینی‏

‏سید حسن خمینی‏

‏مقاله‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏3‏

‏131‏

‏اسلام و دموکراسی؛ با تأکید بر دیدگاههای امام‏

‏سید طه هاشمی‏

‏مقاله‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏9‏

‏132‏

‏امام و احزاب‏

‏موسوی خوئینی ها‏

‏گفتگو‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏17‏

‏133‏

‏امام خمینی از نگاه نخبگان‏

‏سید علی قادری‏

‏مقاله‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏30‏

‏134‏

‏هنر امام ایجاد پیوند میان اجزاء جامعه بود‏

‏مجید انصاری‏

‏گفتگو‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏38‏

‏135‏

‏مدیریت الهی امام‏

‏مهدی چمران‏

‏مقاله‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏50‏

‏136‏

‏امام و نگاه تکلیفی به مشارکت سیاسی زنان‏

‏زهرا شجاعی‏

‏گفتگو‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏58‏

‏137‏

‏امنیت ملی و سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی‏

‏علاءالدین بروجردی‏

‏مقاله‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏63‏

‏138‏

‏عزت ملی‏

‏سید حسن خمینی‏

‏سخنرانی‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏3‏

‏139‏

‏تعامل دولت و مجلس‏

‏مهندس باهنر‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏8‏

‏140‏

‏مبانی جمهوریت در جمهوری اسلامی از نگاه امام‏

‏آیت الله بیات‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏10‏

‏141‏

‏رابطه دین و حکومت‏

‏عمیدزنجانی‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏26‏

‏142‏

‏حزب خدا محور‏

‏اسدالله بادامچیان‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏32‏

‏143‏

‏امام خمینی منادی آزادی و...‏

‏حکمت الله صالحی‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏42‏

‏144‏

‏نو آوری امام در سیاست؛ سیاست رحمانی است‏

‏زهرا شجاعی‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏47‏

‏145‏

‏مردم و حاکمیت‏

‏مصطفی درایتی‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏50‏

‏146‏

‏انسان هویت خود را از تاریخ می گیرد‏

‏سید محمد خاتمی‏

‏سخنرانی‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏4‏

‏147‏

‏وحدت و اتحاد ملی در نگاه امام؛ استراتژی یا تاکتیک‏

‏سید هادی خامنه ای‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏10‏

‏148‏

‏نگاهی به لطایف تعبیرات امام در باب وحدت‏

‏محمد علی خسروی‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏32‏

‏149‏

‏وحدت، همبستگی و انسجام در اندیشه امام‏

‏محمد حسین جمشیدی‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏54‏

‏150‏

‏ولایت فقیه: سیاست آرمانی امام‏

‏فاطمه طباطبایی‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏10‏

‏151‏

‏امام با ما بود‏

‏بهزاد نبوی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏20‏

‏152‏

‏امام و انقلاب و..‏

‏میر حسین موسوی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏21‏

‏153‏

‏سازندگی به فرمان امام آغاز شد‏

‏آیت الله هاشمی رفسنجانی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏25‏

‏154‏

‏تطور مفهوم دولت در اندیشه امام‏

‏سعید حجاریان‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏32‏

‏155‏

‏آرمان های امام برآورده نشده‏

‏سید محمد خاتمی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏32‏

‏156‏

‏نسبت دولت نهم با آرمان های امام چیست‏

‏صادق زیبا کلام‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏38‏

‏157‏

‏راز ماندگاری، خط امام است‏

‏سید حسن خمینی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏40‏

‏158‏

‏جمهوریت اسلامیت؛ مروری بر آرای چهار ایدئولوگ: شهید مطهری، دکتر شریعتی، جوادی آملی و مصباح یزدی‏

‏سجاد نوروزی‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏42‏

‏159‏

‏از رد حزب تا قبول تحزب؛ نگاهی به دیدگاههای امام درباره احزاب پیش و پس از انقلاب‏

‏سرگه بارسقیان‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏46‏

‏160‏

‏امام و احزاب‏

‏مهدی کروبی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏48‏

‏161‏

‏نگاه امام نهادی بود‏

‏محمد جواد ایروانی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏50‏

‏162‏

‏از حرف امام سوء استفاده می کنند‏

‏محسن رضائی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏52‏

‏163‏

‏دورانی به نام اصلاحات نداریم‏

‏محمد باقر ذوالقدر‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏54‏

‏164‏

‏مردم در کلام امام‏

‏عباس عبدی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏68‏

‏165‏

‏امام و اندیشه جمهوریت‏

‏عماد افروغ‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏69‏

‏166‏

‏تصور از جامعه؛ از آرمان بنیانگذار تا سیاست دولت ها‏

‏تقی آزاد ارمکی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏70‏

‏167‏

‏احساس امنیت اخلاقی نمی کنیم‏

‏علی یونسی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏71‏

‏168‏

‏دهه آزمون‏

‏موسوی خوئنی ها‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏74‏

‏169‏

‏گزارشم محرک بیانیه هشت ماده ای بود‏

‏مصطفی پور محمدی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏81‏

‏170‏

‏جوهره حکومت اسلامی‏

‏قربانعلی دری نجف آبادی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏84‏

‏171‏

‏طنز غریبی به نام زنان‏

‏جمیله کدیور‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏86‏

‏172‏

‏پای در زمین زمانه؛ تحلیل مفهوم آرمان گرایی در اندیشه امام‏

‏سید مجید کمالی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏104‏

‏173‏

‏فلسفه سیاسی امام خمینی‏

‏نجف لک زایی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏105‏

‏174‏

‏در میانه دموکراسی و تئوکراسی؛ نگاهی به دیدگاه های امام درباره مردم سالاری دینی‏

‏عماد افروغ‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏108‏

‏175‏

‏روح سرگردان تجدد؛ تحولات نگاه امام به مقوله غرب‏

‏عبدالوهاب فراتی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏113‏

‏176‏

‏جنبش مشروطه از دیدگاه امام‏

‏رسول جعفریان‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏128‏

‏177‏

‏در شورا اختلاف نداشتیم‏

‏علی شریعتمداری‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏131‏

‏178‏

‏فراتر از نظریه پردازی‏

‏علی لاریجانی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏135‏

‏179‏

‏مخالفت امام با ترور مخالفان‏

‏محمد جواد مرادی نیا‏

‏نکته ها‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏98‏

‏180‏

‏انقلاب اسلامی و احیای کارکردهای دین در عرصه جهانی‏

‏محمد ستوده و حمیدرضا منیری‏

‏مقاله‏

‏حضور 74‏

‏102‏

‏181‏

‏عصاره فضایل ملت‏

‏داود محمد جانی‏

‏مصاحبه‏

‏حضور 74‏

‏160‏

‏182‏

‏مرجعیتی که بود، نهادی که نبود‏

‏از مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏حضور 74‏

‏231‏

 

اخلاقی  ـ عرفانی  ـ تربیتی

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏عشق ، رهگشای  حقیقت‏

‏فاطمه طباطبایی‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏130‏

‏2‏

‏اندیشه های عرفانی و شعر امام خمینی‏

‏نرگس جهان‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏204‏

‏3‏

‏تأملی در چهل حدیث‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏159‏

‏4‏

‏کلام و الفاظ عرفانی در اندیشه امام خمینی‏

‏علی تاجدینی ‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏201‏

‏5‏

‏طلعت جاوید (رویکردی برویژگی های اخلاقی امام خمینی)‏

‏کاظم باز افکن‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏224‏

‏6‏

‏جلوه های عارفانه حق در اشعار امام خمینی‏

‏رضا مصطفوی‏

‏مقاله‏

‏41‏

‏188‏

‏7‏

‏ابن عربی از منظر امام خمینی‏

‏محمد بدیعی‏

‏مقاله‏

‏43‏

‏108‏

‏8‏

‏جهاد اکبر و راه های دستیابی به آن‏

‏حسین رجبی‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏125‏

‏9‏

‏اسماء الهی از نگاه امام خمینی‏

‏محمد امین صادقی‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏146‏

‏10‏

‏تهذیب و خود سازی از منتظر امام خمینی‏

‏محمد امین صادقی‏

‏مقاله‏

‏45‏

‏177‏

‏11‏

‏حاشیه ای ابر شرح و تفسیر عرفانی امام خمینی بر سوره حمد‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏46‏

‏78‏

‏12‏

‏حاشیه ای بر تفسیر امام خمینی بر سوره توحید و قدر‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏47‏

‏174‏

‏13‏

‏شرح صد نکته اخلاقی ـ تربیتی در آثار امام خمینی (بخش اول)‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏48‏

‏40‏

‏14‏

‏اسم اعظم در پرتو کلام امام خمینی‏

‏زهرا اردستانی ‏

‏مقاله‏

‏48‏

‏85‏

‏15‏

‏شرح صد نکته اخلاقی ـ تربیتی در آثار امام خمینی (بخش دوم)‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏49‏

‏88‏

‏16‏

‏آراء و اندیشه های تربیتی امام خمینی‏

‏اصغر مجتهدزاده ‏

‏مقاله‏

‏50‏

‏61‏

‏17‏

‏حاشیه ای بر کتاب سر الصلاة  امام‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏50‏

‏97‏

‏18‏

‏خود سازی از نگاه امام خمینی و جمعی از عرفا (قسمت اول)‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏40‏

‏19‏

‏خود سازی از نگاه امام خمینی و جمعی از عرفا(قسمت دوم)‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏53‏

‏48‏

‏20‏

‏اسماء الله در آثار منثور امام خمینی‏

‏منوچهر اکبری   /  امین رحیمی‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏188‏

‏21‏

‏22 نکته عرفانی از کتاب شرح حدیث جنود  عقل و جهل‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏55‏

‏132‏

‏22‏

‏شرح سی نکته عرفانی در کتاب آداب الصلاة ‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏57‏

‏110‏

‏23‏

‏ابعاد عرفانی و سیاسی مهدویت  در اندیشه امام خمینی‏

‏قدرت الله قربانی‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏28‏

‏24‏

‏پایه ها و راهبرد های اخلاقی کرامت انسانی در بینش و منش امام خمینی‏

‏مهدی سلطانی زمانی‏

‏مقاله‏

‏60‏

‏24‏

‏25‏

‏رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه امام خمینی‏

‏نجمه  کیخا ‏

‏مقاله‏

‏61‏

‏10‏

‏26‏

‏برکرانه  مصباح الانس ‏

‏یاسر  جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏64‏

‏182‏

‏27‏

‏تأملی  در آثاری عرفانی امام خمینی‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏65‏

‏108‏

‏28‏

‏عشق در آیینه عرفان امام خمینی‏

‏امیر علی حسنلو ‏

‏مقاله‏

‏66‏

‏156‏

‏29‏

‏حجاب عرفانی در اندیشه امام خمینی و عرفای دیگر‏

‏نیره  نظرنیا ‏

‏مقاله‏

‏70‏

‏30‏

‏30‏

‏بحثی درباره نظریات محمد الدین ‏

‏یاسر  جهانی پور‏

‏ ‏

‏70‏

‏81‏

‏31‏

‏حاصل تلاش های تربیتی امام خمینی‏

‏مصاحبه با دکتر سعاده  قانصوه  از کرواسی ‏

‏گفتگو‏

‏70‏

‏157‏

‏32‏

‏روح های آسمانی؛ بررسی تطبیقی اندیشه امام خمینی و مولوی درباره شهید‏

‏حسن خلجی ‏

‏مقاله‏

‏71‏

‏196‏

‏33‏

‏حقیقت شب قدر به مزاق  اهل عرفان‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏71‏

‏40‏

‏34‏

‏ادب حضور‏

‏فاطمه طباطبایی‏

‏مقاله‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏17‏

‏35‏

‏آرمان های تربیتی امام‏

‏سید رضا اکرمی‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏133‏

‏36‏

‏منشور برادری، به رسمیت شناختن چند صدایی‏

‏مجید انصاری‏

‏گفتگو‏

‏حضور 74‏

‏283‏


فرهنگی ـ مذهبی

ردیف

عنوان

نام  و  نام  خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏امام خمینی و اصلاح فرهنگ عمومی‏

‏محمد عابدی اردکانی‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏28‏

‏2‏

‏حریم عفاف‏

‏فریده مصباحی ‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏236‏

‏3‏

‏باورهای دینی رکن اساسی فرهنگ شعر معاصر‏

‏عبدالجبار  کاکایی ‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏280‏

‏4‏

‏جایگاه شعائر مذهبی در حرکت احیاء  دینی امام خمینی‏

‏غلامرضا  ذاکر صالحی‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏120‏

‏5‏

‏تساهل و تسامح در اندیشه امام خمینی‏

‏محمد حسن روزبه‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏151‏

‏6‏

‏ما، در ایران میهمان امام خمینی بودیم‏

‏ایسما   گیل ایگز   یانف ‏

‏مقاله‏

‏42‏

‏183‏

‏7‏

‏غناء در نگرش امام خمینی‏

‏سید محمد شفیعی ‏

‏مقاله‏

‏42‏

‏277‏

‏8‏

‏معنویت گرایی در نهضت امام خمینی‏

‏نادعلی صالحی‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏106‏

‏9‏

‏مقام رفیع زن در اسلام‏

‏میز اندیشه با حضور: منیره  نوبخت ، طاهره بنی اسدی و..‏

‏گفتگو‏

‏45‏

‏10‏

‏10‏

‏تربیت سیاسی‏

‏سید عباس صالحی‏

‏مقاله‏

‏45‏

‏153‏

‏11‏

‏ساز و کارهای تحقق عدالت فرهنگی در اندیشه امام خمینی‏

‏نجمه  کیخا ‏

‏مقاله‏

‏46‏

‏141‏

‏12‏

‏امام خمینی و تجدید حیات دینی‏

‏حسن رضایی مهر‏

‏مقاله‏

‏47‏

‏124‏

‏13‏

‏امام شهید را یک هنرمند می شناسد‏

‏مصاحبه با مرتضی افشاری‏

‏گفتگو‏

‏48‏

‏238‏

‏14‏

‏خوشبختی و بدبختی از نظر گاه امام خمینی‏

‏حیدر شریفیان ‏

‏مقاله‏

‏49‏

‏68‏

‏15‏

‏جایگاه مسجد از منظر امام خمینی‏

‏محمد مهدی فجری ‏

‏مقاله‏

‏50‏

‏144‏

‏16‏

‏بحثی درباره موسیقی از منظر امام‏

‏ابوالقاسم غلامی‏

‏گفتگو‏

‏50‏

‏223‏

‏17‏

‏بررسی بن مایه ها و درون مایه های رخداد عاشورا از منظر امام خمینی‏

‏حسین حضرتی ‏

‏مقاله‏

‏51‏

‏108‏

‏18‏

‏سیمای حضرت مهدی در اندیشه امام خمینی‏

‏محمد امین صادقی ارزگانی ‏

‏مقاله‏

‏51‏

‏136‏

‏19‏

‏ویژگی ممتاز امام، صداقت با مردم بود‏

‏مصاحبه با غلام حسین مظفری‏

‏گفتگو‏

‏52‏

‏10‏

‏20‏

‏توسعه و توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی‏

‏مجتبی بیگلری ‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏121‏

‏21‏

‏معنویت بدون دین‏

‏سید حسن خمینی‏

‏سخنرانی‏

‏54‏

‏239‏

‏22‏

‏پاسداری از اندیشه امام‏

‏مصاحبه با محمد مقدم‏

‏گفتگو‏

‏55‏

‏156‏

‏23‏

‏قرآن، امام و انقلاب‏

‏علی اکبر هاشمی رفسنجانی‏

‏سخنرانی‏

‏55‏

‏235‏

‏24‏

‏نگرش امام خمینی به زندگی‏

‏مصاحبه با خان سعیده  سراج ‏

‏گفتگو‏

‏56‏

‏193‏

‏25‏

‏نصرت خداوند‏

‏سید حسن خمینی‏

‏سخنرانی‏

‏57‏

‏9‏

‏26‏

‏محبوب دل ها‏

‏عزیز الله علیزاده  مالستانی ‏

‏مقاله‏

‏57‏

‏47‏

‏27‏

‏امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی‏

‏محمد جواد انصاری‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏50‏

‏28‏

‏زبان فطرت‏

‏مصاحبه با ستار هدایت خواه‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏168‏

‏29‏

‏زن ایرانی و حماسه دفاع مقدس‏

‏فاطمه اسلامی‏

‏گفتگو‏

‏58‏

‏254‏

‏30‏

‏جایگاه متعالی‏

‏محمد رزق  از لبنان‏

‏مقاله‏

‏59‏

‏167‏

‏31‏

‏فاطمه زهرا(س) در اندیشه امام خمینی‏

‏محمد تقی دیاری  ‏

‏سخنرانی‏

‏60‏

‏10‏

‏32‏

‏زیارت جمال خدا در جماران‏

‏مصاحبه با آقای زادسر ‏

‏مقاله‏

‏60‏

‏136‏

‏33‏

‏بازسازی معنوی‏

‏مصاحبه با خانم عشرت شقایق ‏

‏گفتگو‏

‏60‏

‏156‏

‏34‏

‏معجزه امام در ارتش شاهنشاهی‏

‏سردار حسین علایی  ‏

‏سخنرانی‏

‏60‏

‏195‏

‏35‏

‏جریان شناسی و پدیدار شناسی فمنیسم  از نگاه امام خمینی‏

‏ابوالقاسم  مقیمی ‏

‏مقاله‏

‏61‏

‏69‏

‏36‏

‏فهم قرآن از نگاه امام خمینی‏

‏ابوالقاسم  مقیمی  ‏

‏مقاله‏

‏62‏

‏69‏

‏37‏

‏شیعه علیه تروریسم  حرکت می کند‏

‏مصاحبه با نامیک  آیشف  ازروسیه ‏

‏مقاله‏

‏63‏

‏190‏

‏38‏

‏تمثال جمهوری اسلامی‏

‏مصاحبه با حاج محمود تور جان زاده از تاجیکستان  ‏

‏گفتگو‏

‏63‏

‏197‏

‏39‏

‏مهم ترین هدف انقلاب اسلامی نجات محرومان  و مستضعفان  بوده است‏

‏مصاحبه با پیمان فروزش ‏

‏گفتگو‏

‏63‏

‏205‏

‏40‏

‏تحجر  و تحجر گرایی در منظر امام خمینی‏

‏محمد رجائی نژاد  ‏

‏مقاله‏

‏65‏

‏12‏

‏41‏

‏مکتب عاشورا و امام خمینی‏

‏حسن کرمی  ‏

‏مقاله‏

‏66‏

‏87‏

‏42‏

‏امام خمینی، منادی  حفظ حرمت و مرتب زن‏

‏سید محمد شفیعی ‏

‏مقاله‏

‏66‏

‏101‏

‏43‏

‏نگاهی به روانشناسی  اسلامی با توجه به اندیشه های امام خمینی‏

‏مهرداد کلانتری و ملیحه  رمضانی  ‏

‏مقاله‏

‏68‏

‏148‏

‏44‏

‏اندیشه اسلامی‏

‏مصاحبه با حاج حسین محقق از افغانستان‏

‏گفتگو‏

‏68‏

‏164‏

‏45‏

‏امام خمینی و مبارزه با تحجر ‏

‏شیدالله رستخیز  ‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏74‏

‏46‏

‏فرهنگ و انحراف فرهنگی‏

‏مصاحبه با حاج آقای حشمتی ‏

‏گفتگو‏

‏70‏

‏138‏

‏47‏

‏اصلاح الگوی مصرف از منظر امام خمینی‏

‏رمضان اکبری مالستانی ‏

‏مقاله‏

‏71‏

‏126‏

‏48‏

‏با مردم ایران‏

‏ مصاحبه با آقای فرید الدین  خان از بنگلادش‏

‏گفتگو‏

‏71‏

‏160‏

‏49‏

‏برای  امام‏

‏مصاحبه با خانم مهندس کوثر شاهین از سوریه‏

‏گفتگو‏

‏71‏

‏170‏

‏50‏

‏معنای زندگی امام‏

‏مصاحبه با آقای برادی  شکسپیر  از انگلیس‏

‏گفتگو‏

‏71‏

‏174‏

‏51‏

‏قرآن از منظر امام خمینی‏

‏مهدی حاضری‏

‏مقاله‏

‏72‏

‏64‏

‏52‏

‏قرآن، عظمت و مقاصد آن در نگاه امام خمینی‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏72‏

‏96‏

‏53‏

‏فرصت واژه ها‏

‏غلامعلی رجایی‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏47‏

‏54‏

‏حقیقت جویان عالم‏

‏مصاحبه با شیخ حیدر عرب  از هلند‏

‏گفتگو‏

‏73‏

‏166‏

‏ ‏

‏55‏

‏امام و رسانه ها‏

‏امیر محبیان‏

‏گفتگو‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏64‏

‏56‏

‏امام و جوانان‏

‏مجله حضور‏

‏نکته ها‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏82‏

‏57‏

‏جوان اندیشی راهبرد مهم امام در مسئله جوانان بود‏

‏دکتر رحیم عبادی‏

‏گفتگو‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏5‏

‏58‏

‏امام سند عزت فرهنگی ماست‏

‏عماد افروغ‏

‏گفتگو‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏44‏

‏59‏

‏از منظر امام فرهنگ پایه تحول است‏

‏صفار هرندی‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏4‏

‏60‏

‏خرافه و خرافه گرایی‏

‏علی اکبر ناطق نوری‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏101‏

‏61‏

‏امام و احیای اندیشه انتظار‏

‏ابراهیم شفیعی سروستانی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏111‏

‏62‏

‏تجدید تجربه صفویه؛ امام و فرهنگ ملی‏

‏موسی نجفی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏126‏

‏63‏

‏با تغییر مدیران مخالف بودم‏

‏محمد هاشمی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏139‏

‏ ‏


فلسفی  ـ کلامی ـ تفسیری

ردیف

عنوان

نام  و  نام  خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏بررسی مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینی‏

‏محمد حسین جمشیدی‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏108‏

‏2‏

‏تأملی بر مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینی ‏

‏نور الله قیصری ‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏134‏

‏3‏

‏انسان و اسلام از منظر امام خمینی  ‏

‏ابوالفضل هدایتی‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏77‏

‏4‏

‏سیمای انسان کامل در مصباح الهدایة  الی الخلافة  و الولایة ‏

‏مرتضی کمال‏

‏مقاله‏

‏41‏

‏97‏

‏5‏

‏سیری در تقریرات  فلسفه  امام خمینی‏

‏حسین ساعی‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏208‏

‏6‏

‏اراده الهی از دیدگاه امام خمینی‏

‏حوریه  عظیمی‏

‏مقاله‏

‏46‏

‏179‏

‏7‏

‏معاد جسمانی و مکاشفه (برخی آراء غزالی از در دیدگاه امام خمینی)‏

‏مصطفی جعفر پیشه ‏

‏مقاله‏

‏49‏

‏119‏

‏8‏

‏عدالت اجتماعی و رضایت مردم‏

‏مصاحبه با خانم مرضیه دباغ ‏

‏گفتگو‏

‏51‏

‏42‏

‏9‏

‏سرشت بشری از نگاه امام خمینی‏

‏رضا حسین فر‏

‏مقاله‏

‏53‏

‏102‏

‏10‏

‏جلال حکمت‏

‏مهدی سلیمانی‏

‏مقاله‏

‏53‏

‏113‏

‏11‏

‏فلسفه امامت  در اندیشه ملاصدرا  و امام خمینی ‏

‏قدرت الله قربانی‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏59‏

‏12‏

‏دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه امام خمینی و آیة  الله بروجردی‏

‏ابوالقاسم مقیمی ‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏83‏

‏13‏

‏آثار حدیثی امام خمینی‏

‏ناصر الدین  انصاری‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏147‏

‏14‏

‏زمینه های مبانی کلامی و عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی‏

‏قدرت الله قربانی‏

‏مقاله‏

‏56‏

‏40‏

‏15‏

‏نقد مکتب تفکیک در آثار امام خمینی (قسمت اول)‏

‏سید محمد طباطبایی‏

‏مقاله‏

‏56‏

‏112‏

‏16‏

‏نقد مکتب تفکیک در آثار امام خمینی (قسمت دوم)‏

‏سید محمد طباطبایی‏

‏مقاله‏

‏57‏

‏146‏

‏17‏

‏انسان کامل از منظر امام خمینی‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏59‏

‏83‏

‏18‏

‏جایگاه کرامت  انسان در نکات تفسیری امام خمینی و شهید مطهری‏

‏احمد علی فلاح زاده‏

‏مقاله‏

‏60‏

‏42‏

‏19‏

‏با یسته های مفسر در هندسه اندیشه امام خمینی‏

‏محمد اسماعیل زاده‏

‏مقاله‏

‏64‏

‏64‏

‏20‏

‏ارزش و جایگاه انسان در نظام هستی از دیدگاه امام خمینی‏

‏غلام رسول محسنی ارزگانی ‏

‏مقاله‏

‏68‏

‏24‏

‏21‏

‏فهم و شناخت قرآن کریم  از منظر امام خمینی‏

‏ابوالفضل  هدایتی‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏24‏

‏22‏

‏عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی‏

‏رمضان اکبری مالستانی ‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏48‏

‏23‏

‏اسفار  اربعه  از دیدگاه امام خمینی‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏130‏

‏24‏

‏حقیقت عقل از دیدگاه امام خمینی‏

‏حسین صالحی‏

‏مقاله‏

‏70‏

‏6‏

‏25‏

‏صادر نخستین از منظر امام خمینی‏

‏مرضیه رمضانی‏

‏مقاله‏

‏71‏

‏83‏

‏26‏

‏بررسی و تطبیق فلسفه و عرفان مولانا و امام خمینی در بعد هستی شناسی‏

‏بیتا جمشیدی‏

‏مقاله‏

‏71‏

‏107‏

‏27‏

‏حقیقت وجود و برخی احکام آن از دیدگاه امام خمینی‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏30‏

‏ ‏

‏28‏

‏از منظر امام عدالت مفهومی گسترده دارد‏

‏قربانعلی دری نجف آبادی‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏21‏

‏29‏

‏جایگاه قرآن در اندیشه امام‏

‏سید محمد علی ایازی‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏39‏

‏30‏

‏مبانی فلسفی کلامی نظریه ولایت مطلقه فقیه امام‏

‏عبدالحسین خسروپناه‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏98‏

‏31‏

‏جستارهایی در تفکر فلسفی امام خمینی‏

‏حسین صالحی مالستانی‏

‏مقاله‏

‏حضور 74‏

‏4‏

‏32‏

‏آرای فلسفی شهید آیت الله مصطفی خمینی‏

‏بیات زنجانی‏

‏مقاله‏

‏حضور 74‏

‏257‏

‏ ‏

‏ ‏

ادبیات، شعر و هنر

ردیف

عنوان

نام  و  نام  خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏کلام امام‏

‏سیدامیر حسن عابدی‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏213‏

‏2‏

‏تجلی روح، هنرازدیدگاه  امام  خمینی‏

‏طلال حیدر‏

‏گفتگو‏

‏36‏

‏246‏

‏3‏

‏هنر مسلمانان هنر مذهبی نیست، بلکه هنر قدسی است‏

‏دکتر نقوی ‏

‏گفتگو‏

‏36‏

‏250‏

‏4‏

‏در رثای  امام‏

‏سردار علی‏

‏قطعه ادبی‏

‏35‏

‏220‏

‏5‏

‏با قلبی مجروح‏

‏حسین مجید شمس‏

‏قطعه ادبی‏

‏35‏

‏223‏

‏6‏

‏هنر از منظر امام خمینی و فقه شیعه‏

‏زهرا گواهی‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏261‏

‏7‏

‏هنر معاصر و عناصر معنایی آن‏

‏سهراب هادی‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏224‏

‏8‏

‏12 بهمن، پیوند مهر و ماه‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏300‏

‏9‏

‏قلب مطمئن‏

‏علی محمد بشاوتی ‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏115‏

‏10‏

‏زمزم زمزمه ها (تفسیر دیوان امام خمینی)‏

‏قادر فاضلی ‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏216‏

‏11‏

‏ایام پریشانی‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏235‏

‏12‏

‏تأثیر ادبیات پایداری فلسطین بر ادبیات انقلاب اسلامی ایران‏

‏در گفتگو باشاعران معاصرایران‏

‏گفتگو‏

‏40‏

‏184‏

‏13‏

‏نگاهی به شعر همپای جلودار، سروده حمید سبزواری ‏

‏سینا میرزایی‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏200‏

‏14‏

‏جلوه های طبیعت و عناصر آن در شعر جنگ‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏42‏

‏246‏

‏15‏

‏شرح دریا‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏43‏

‏285‏

‏16‏

‏شرح پریشانی؛ نقد و تحلیل غزل هایی در سوگ رحلت امام‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏254‏

‏17‏

‏خداشناسی  عاشقانه (تفسیری بر دیوان اشعار امام خمینی)‏

‏مینا درفشی ‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏276‏

‏18‏

‏مبانی نظری خدا شناسی در دیوان اشعار امام خمینی‏

‏مینا درفشی ‏

‏مقاله‏

‏45‏

‏190‏

‏19‏

‏سلوک عاشقانه‏

‏مینا درفشی ‏

‏مقاله‏

‏46‏

‏220‏

‏20‏

‏شعر، عنصر اصلی فرهنگ جوامع بشری است‏

‏مصاحبه با عبد الجبار  کاکائی‏

‏گفتگو‏

‏47‏

‏270‏

‏21‏

‏امام خمینی هنر را وسیله سیر والی می داند‏

‏مصاحبه با شهرام گل آبادی‏

‏گفتگو‏

‏48‏

‏218‏

‏22‏

‏انقلاب اسلامی و ادبیات داستانی‏

‏مصاحبه با قاسم علی فراست ‏

‏گفتگو‏

‏49‏

‏156‏

‏23‏

‏حدیث عشق در اشعار امام خمینی‏

‏ابوالقاسم غلامی‏

‏مقاله‏

‏49‏

‏163‏

‏24‏

‏امام به غایت ادبیات و شعر ما می اندیشید‏

‏مصاحبه با مصطفی رحماندوست‏

‏گفتگو‏

‏51‏

‏194‏

‏25‏

‏اخلاقیات عملی و نظری امام در سینما تأثیر گذار بوده است‏

‏مصاحبه با محمد باقر قهرمانی‏

‏گفتگو‏

‏51‏

‏205‏

‏26‏

‏رد پای ساقی در اشعار امام خمینی‏

‏ابوالقاسم غلامی‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏178‏

‏27‏

‏عشق از منظر امام خمینی‏

‏رقیه  صدرایی ‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏194‏

‏28‏

‏هنر معنوی‏

‏سید حسن خمینی‏

‏سخنرانی‏

‏53‏

‏190‏

‏29‏

‏نکات سیاسی و اجتماعی در اشعار امام خمینی‏

‏ابوالفضل مروی ‏

‏مقاله‏

‏55‏

‏192‏

‏30‏

‏شعر امام و شعر انقلاب‏

‏منوچهر اکبری‏

‏گفتگو‏

‏59‏

‏170‏

‏31‏

‏نهان خانه راز‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏65‏

‏168‏

‏32‏

‏توصیف امام در شعر شاعران معاصر‏

‏مجله حضور ‏

‏مقاله‏

‏65‏

‏188‏

‏33‏

‏نقش پرندگان در آیینه کلام روح الله خمینی (اشعار امام)‏

‏دکتر پروانه محمدی‏

‏مقاله‏

‏68‏

‏188‏

‏34‏

‏نو سروده های شاعران به مناسبت عروج امام راحل ‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏72‏

‏222‏

‏35‏

‏صورتگر نقاش چین...‏

‏سهراب هادی‏

‏مقاله‏

‏72‏

‏262‏

‏36‏

‏همیشه بهار؛ پروازی با سیمرغ قاف عشق...‏

‏سید کمال میر خلف‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏190‏

‏37‏

‏شعر جنگ...‏

‏منوچهر اکبری   /  حسین رئیسی‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏203‏

‏ ‏

‏38‏

‏کند و کاوی پیرامون حضور «خمینی» در شعر معاصر عرب‏

‏!‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏64‏

‏39‏

‏هنر دینی بر مبنای نگرش امام‏

‏مهندس سید محمد بهشتی‏

‏گفتگو‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏51‏

‏40‏

‏سینمای معناگر در ترازوی اندیشه های امام‏

‏عبدالله اسفندیاری‏

‏مقاله‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏70‏

‏41‏

‏خاستگاه هنر در روح هنرمند است‏

‏زهرا رهنورد‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏29‏

‏42‏

‏حجاب های نورانی معرفت در شعر امام‏

‏علی اکبر رشاد‏

‏مقاله‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏35‏

‏43‏

‏امام و هنرمندی‏

‏محمد علی زم‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏119‏

‏44‏

‏سرنوشت سینما پس از انقلاب‏

‏سید احمد میر احسان‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏142‏

‏45‏

‏دریچه ای برای تنفس موسیقی‏

‏سید علیرضا میر علینقی‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏144‏

‏ ‏


فقهی و اصولی

ردیف

عنوان

نام  و  نام  خانوادگی 

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏عرف از دیدگاه امام خمینی‏

‏سید علی جبار گلبانی ‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏50‏

‏2‏

‏تحولات اجتماعی و انقلاب در اندیشه های فقهی ـ سیاسی امام خمینی‏

‏سید اصغر کیوان حسینی‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏178‏

‏3‏

‏کلید حل مشکلات جامعه فقه پویا و اجتهاد نوین است‏

‏میز اندیشه با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس‏

‏گفتگو‏

‏42‏

‏10‏

‏4‏

‏طلوع فجر در شب های مهتابی‏

‏مهدی حسینیان قمی‏

‏مقاله‏

‏44‏

‏236‏

‏5‏

‏فقه شناسی غزالی  از نگاه امام خمینی‏

‏مصطفی جعفرپیشه‏

‏مقاله‏

‏47‏

‏204‏

‏6‏

‏آثار فقهی و اصولی امام خمینی‏

‏ناصر الدین  انصاری‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏113‏

‏7‏

‏مردی مردستان  (تحلیلی کوتاه از فتوای  قتل سلمان رشدی)‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏62‏

‏55‏

‏8‏

‏انسجام اسلامی از نظرگاه فقهی امام خمینی‏

‏محمد علی ابراهیمی‏

‏مقاله‏

‏63‏

‏95‏

‏9‏

‏شکوفایی و نوآوری در اندیشه و عمل امام خمینی‏

‏حسن پویا‏

‏مقاله‏

‏66‏

‏33‏

‏10‏

‏سند تاریخی (چند استقاء  از امام درباره موسیقی)‏

‏مجله حضور‏

‏نامه‏

‏66‏

‏190‏

‏11‏

‏امام و نگرشهای نو در فقه‏

‏سید حسن خمینی‏

‏مقاله‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏3‏

‏12‏

‏نقش امام خمینی در احیای اندیشه دینی‏

‏عمید رنجانی‏

‏گفتگو‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏13‏

‏13‏

‏پویایی فقه در اندیشه امام خمینی‏

‏آیت الله بجنوردی‏

‏مقاله‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏19‏

‏14‏

‏امام و فقه سیاسی‏

‏عمید زنجانی‏

‏گفتگو‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏24‏

‏15‏

‏انقلاب در فقه و فقاهت‏

‏آیت الله بیات‏

‏گفتگو‏

‏رسول آفتاب2 (ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 86‏

‏20‏

‏16‏

‏به فقه حکومتی معتقد بود‏

‏سید محمد موسوی بجنوردی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏88‏

‏17‏

‏نگاهی به مبانی فقه سیاسی و شیوه اجتهادامام در فتاوی فقهی و قوانین موضوعه‏

‏سید مسعود رضوی فقیه‏

‏مقاله‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏90‏

‏18‏

‏ناظران رهبری‏

‏مهدی مهریزی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏93‏

‏19‏

‏جامعه مدرسین و آرمان های امام‏

‏محمد یزدی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏94‏

‏20‏

‏حوزه های علمیه و آرمان های امام‏

‏حسینی بوشهری‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏95‏

‏21‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


جهان اسلام ـ بین الملل

ردیف

عنوان

نام  و  نام  خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏آینده فلسطین از آن اسلام است‏

‏موسی ابومرزوق ‏

‏گفتگو‏

‏35‏

‏10‏

‏2‏

‏امام و وحدت امت‏

‏مهدی حاضری‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏151‏

‏3‏

‏معرفی امام همان معرفی اسلام است‏

‏موسی رضا ‏

‏گفتگو‏

‏36‏

‏19‏

‏4‏

‏آرمان وحدت اسلامی‏

‏عباس خلجی ‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏215‏

‏5‏

‏صلح طلبی امریکا‏

‏آیة  الله عمید زنجانی‏

‏گفتگو‏

‏37‏

‏10‏

‏6‏

‏مبارزه با اسرائیل‏

‏ابو  محمد مصطفی‏

‏گفتگو‏

‏37‏

‏34‏

‏7‏

‏راهبرد ایجاد وحدت در جهان اسلام در اندیشه سیاسی امام خمینی‏

‏یحیی فوزی ‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏82‏

‏8‏

‏تحلیل از روز جهانی قدس‏

‏سید محمد علی موسوی‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏100‏

‏9‏

‏جنبش های فلسطینی‏

‏مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏289‏

‏10‏

‏اسرائیل،  آمریکا ، تروریسم‏

‏مصاحبه با ابو جهاد   /  ترجمه مهدی جلولی ‏

‏گفتگو‏

‏38‏

‏10‏

‏11‏

‏صُوَر  نوین تروریسم ‏

‏بر نیجارلی  آ   /  ترجمه حمید غفاری‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏190‏

‏12‏

‏همبستگی اسلامی‏

‏عیسی کریمی‏

‏مقاله‏

‏39‏

‏166‏

‏13‏

‏اسرائیل و حل نهایی  مسأله فلسطین‏

‏در مصاحبه با آیة الله موسوی بجنوردی‏

‏گفتگو‏

‏40‏

‏10‏

‏14‏

‏کشتار نماز گزاران در مسجد  الاقصی  انتفاضه  را شعله ور ساخت‏

‏مصاحبه با علی اکبر محتشمی ‏

‏گفتگو‏

‏40‏

‏17‏

‏15‏

‏مقاومت فلسطین در برابر سرکوب و تحقیر‏

‏مصاحبه با سید عطاء  الله مهاجرانی‏

‏گفتگو‏

‏40‏

‏24‏

‏16‏

‏اسرائیل،  آمریکا،  تروریسم ‏

‏مصاحبه با مهدی جلوی    /  ترجمه مهدی سلماسی ‏

‏گفتگو‏

‏40‏

‏32‏

‏17‏

‏مبارزه با اسرائیل‏

‏مصاحبه ابو محمد مصطفی ‏

‏گفتگو‏

‏40‏

‏42‏

‏18‏

‏اسرائیل خطری که تمامی مردم جهان را تهدید می کند‏

‏صاحبه با صفی الدین، نماینده حزب الله لبنان در تهران‏

‏گفتگو‏

‏40‏

‏49‏

‏19‏

‏رویارویی ایدئولوژی ها در انتفاضه فلسطین‏

‏فیروز دولت آبادی‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏58‏

‏20‏

‏جمهوری اسلامی ایران مؤلفه ای ثابت علیه طرح صلح غزه اریحا ‏

‏علی اشرف ربانی ‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏81‏

‏21‏

‏تاریخچه  شکل گیری اسرائیل‏

‏سید رضا میر طاهر‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏89‏

‏22‏

‏کارنامه انتفاضه  و آینده آن‏

‏علی محمد بشارتی ‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏97‏

‏23‏

‏جغرافیای سیاسی سرزمین بیت المقدس‏

‏نصرت الله تاجیک‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏108‏

‏24‏

‏جمهوری اسلامی ایران در انتفاضه  فلسطین‏

‏سید رضا میر طاهر‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏114‏

‏25‏

‏امام خمینی و فلسطین‏

‏ مصباحی‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏123‏

‏26‏

‏فلسطین در چشم انداز امام خمینی‏

‏گروه سیاسی مجله  حضور‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏157‏

‏27‏

‏فلسطین ریشه های درد‏

‏علی باقری چیذه ‏

‏مقاله‏

‏40‏

‏167‏

‏28‏

‏ما هدف واحد و دشمن مشترک داریم‏

‏مصاحبه با عثمان  محمد جاه    /  ترجمه مهدی سرحدی ‏

‏گفتگو‏

‏41‏

‏22‏

‏29‏

‏در سایه پیام امام (به گوربا چف)‏

‏محمد جواد لاریجانی‏

‏مقاله‏

‏43‏

‏72‏

‏30‏

‏پست صهیونیزم ‏

‏ناصر پور حسن‏

‏مقاله‏

‏43‏

‏184‏

‏31‏

‏آمریکا از هیچ ملتی قوی تر نیست‏

‏میز اندیشه  با حضور آقایان:  انصاری، بشارتی،  قادری و ارگانی ‏

‏گفتگو‏

‏44‏

‏8‏

‏32‏

‏آرزوی دیرینه امام؛ آزادی فلسطین‏

‏سفیر فلسطین‏

‏گفتگو‏

‏45‏

‏29‏

‏33‏

‏بیداری اسلامی و جایگاه امام‏

‏علی اکبر ولایتی‏

‏سخنرانی‏

‏45‏

‏111‏

‏34‏

‏شکست آمریکا در عراق قطعی است‏

‏علی محمد بشارتی‏

‏مقاله‏

‏45‏

‏121‏

‏35‏

‏ما امام را از خود می دانیم‏

‏دکتر سامی ناصر خلیفه از کویت‏

‏گفتگو‏

‏46‏

‏50‏

‏36‏

‏راه نجات‏

‏الیاس  چیکو  ادره  از زیمباوه ‏

‏گفتگو‏

‏46‏

‏65‏

‏37‏

‏سرزمین بیت المقدس  و امام خمینی (قسمت اول)‏

‏نصرت الله تاجیک‏

‏مقاله‏

‏47‏

‏241‏

‏38‏

‏نشانه های پیروزی مستضعفین ‏

‏سید محمد صدر‏

‏گفتگو‏

‏48‏

‏10‏

‏39‏

‏سرزمین بیت المقدس  و امام خمینی (قسمت دوم)‏

‏نصرت الله تاجیک‏

‏مقاله‏

‏48‏

‏171‏

‏40‏

‏همه ما آمریکا را تروریست می دانیم‏

‏مصاحبه با خوزه آنتونیو  بلانکو ‏

‏گفتگو‏

‏50‏

‏10‏

‏41‏

‏جهانی شدن اسلامی با جهانی شدن آمریکایی تفاوت بسیار دارد‏

‏مصاحبه با ظفر بنگاش ‏

‏گفتگو‏

‏50‏

‏33‏

‏42‏

‏پیام عزت بخش‏

‏در گفتگو با خانم مرضیه دباغ ‏

‏گفتگو‏

‏51‏

‏32‏

‏43‏

‏اندیشه امام و چالش های جهان اسلام‏

‏در مصاحبه با خانم آمنه موسوی از کویت‏

‏گفتگو‏

‏51‏

‏59‏

‏44‏

‏پیام جاوید‏

‏داود رضایی‏

‏مقاله‏

‏51‏

‏168‏

‏45‏

‏سیمای رضا خان در کلام امام‏

‏جهانگیر قاسمی‏

‏مقاله‏

‏51‏

‏181‏

‏46‏

‏راهکارهای کاربردی حمایت از ملت فلسطین و انتفاضه ‏

‏محمد حسین مردانی‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏156‏

‏47‏

‏انقلاب جهانی‏

‏مصاحبه با شیخ ابراهیم زاک  زاکی  از نیجریه ‏

‏گفتگو‏

‏53‏

‏22‏

‏48‏

‏هدف امام خمینی، انقلاب قلب ها بود‏

‏مصاحبه با سید بشارت شکوه از هند‏

‏گفتگو‏

‏53‏

‏36‏

‏49‏

‏اهداف اسلامی‏

‏مصاحبه با محمد اورازف  از ترکمنستان ‏

‏گفتگو‏

‏54‏

‏183‏

‏50‏

‏امام خمینی به ما آموخت‏

‏مصاحبه با دکتر علی لینشاد ‏

‏گفتگو‏

‏55‏

‏168‏

‏51‏

‏اندیشه های امام و آینده‏

‏مصاحبه با شیخ عفیف  النابلسی ‏

‏گفتگو‏

‏56‏

‏184‏

‏52‏

‏با قلب و شمشیر‏

‏مصاحبه با شیخ محمد نمر  احمد زغموت ‏

‏گفتگو‏

‏57‏

‏223‏

‏53‏

‏امام خمینی و احیای اسلام برای امت‏

‏ماناس (الیاس ) کیاتشیاری ‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏137‏

‏54‏

‏اسلام و جهانی سازی‏

‏دکتر نشأت  الحمارنه ‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏140‏

‏55‏

‏آگاهی و اتحاد در برابر استکبار‏

‏مصاحبه با دکتر خالیو مار تینز  از ارگوئه ‏

‏گفتگو‏

‏58‏

‏180‏

‏56‏

‏به یاری حق مسلمین بر دشمنان پیروز می شوند‏

‏مصاحبه با دکتر افضل حسین شاه از هند‏

‏گفتگو‏

‏58‏

‏189‏

‏57‏

‏باید ایستادگی کنیم...‏

‏آقای دانش ریاض از هند‏

‏گفتگو‏

‏58‏

‏197‏

‏58‏

‏تأثیر جهانی انقلاب اسلامی‏

‏مصاحبه با آقای دکتر محمد اختر صدیقی‏

‏گفتگو‏

‏61‏

‏140‏

‏59‏

‏مروری بر شکل گیری رژیم اشغالگر قدس‏

‏سید علی اکبر محتشمی ‏

‏مقاله‏

‏62‏

‏100‏

‏60‏

‏وحدت و مقاومت اسلامی‏

‏مصاحبه با دکتر عاطف موسوی‏

‏گفتگو‏

‏62‏

‏210‏

‏61‏

‏زنده نگه داشتن روح مقاومت‏

‏مصاحبه با خانم خدیجه  سلّون  از لبنان‏

‏گفتگو‏

‏65‏

‏140‏

‏62‏

‏این قرن قرن  ملت هاست‏

‏مصاحبه با خان راغده  مصری از لبنان ‏

‏گفتگو‏

‏65‏

‏147‏

‏63‏

‏ایستادگی با شکوه‏

‏مصاحبه با محسن صالح از لبنان‏

‏گفتگو‏

‏65‏

‏155‏

‏64‏

‏ما همه خط امامی هستیم‏

‏مصاحبه با جمشید فیروز از بحرین ‏

‏گفتگو‏

‏66‏

‏130‏

‏65‏

‏درس های امام خمینی در آمریکای لاتین‏

‏مصاحبه با کارلوس  سر باندو  از ونزوئلا ‏

‏گفتگو‏

‏66‏

‏140‏

‏66‏

‏مسلمانان باید با اهداف امام خمینی در بر پایی انقلاب اسلامی آشنا شوند‏

‏مصاحبه با سمیر رحال  از بیروت‏

‏گفتگو‏

‏68‏

‏179‏

‏67‏

‏صلح جهانی از دیدگاه امام خمینی‏

‏زهرا صالحی‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏164‏

‏68‏

‏پیشرفت های اسلام‏

‏مصاحبه با خان پرن  و آقای مهاجر از بلژیک‏

‏گفتگو‏

‏69‏

‏182‏

‏69‏

‏از چشم جوانان‏

‏مصاحبه با خانم زهرا عبد الله از سوریه‏

‏گفتگو‏

‏69‏

‏195‏

‏70‏

‏بیداری محرومان ‏

‏مصاحبه با علی صالح ماچیکا  از نیجریه ‏

‏گفتگو‏

‏73‏

‏183‏

‏71‏

‏تحقق یک رؤیا ‏

‏مصاحبه با محمد حسن صادق از سریلانکا‏

‏گفتگو‏

‏73‏

‏186‏

‏ ‏

‏72‏

‏گفتگو درباره ابعاد و پیامدها و راهکارهای مقابله با تهدید و سیاستهای جدید آمریکا‏

‏میزگرد با حضور آقایان: حمید انصاری، فیروز دولت آبادی، دکتر احمدی، دکتر رزاقی، دکتر جلالی، مهندس نوروزی‏

‏گفتگو‏

‏سه میزگرد: ویژه نامه مجله حضور تابستان 81‏

‏مستقل‏

‏73‏

‏آمریکا قوی تر نیست؛ نگاهی به تحرکات نظامی اخیر آمریکا و چالشهای جدید منطقه‏

‏بحث و گفتگوی آقایان: حمید انصاری، علیمحمد بشارتی، سید علی قادری و مهدی ارگانی‏

‏گفتگو‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏15‏

‏74‏

‏تند باد ظهور؛ نگاهی به تأثیر سترگ امام بر جنبش جهاد اسلامی فلسطین‏

‏دکتر انور ابوطه‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏43‏

‏75‏

‏فلسطین در چشم انداز امام خمینی‏

‏مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏55‏

‏76‏

‏صهیونیسم، فلسطین و انتفاضه در گفتمان امام‏

‏علی رنجبر کرمانی‏

‏مقاله‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏81‏

‏77‏

‏واقعیت تاریخی فلسطین در حال فراموشی است!‏

‏داود رضایی چراتی‏

‏مقاله‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏68‏

‏78‏

‏عراق دریچه جهان عرب همراه با سه خاطره از نجف‏

‏مصاحبه با سید حمید حسینی‏

‏گفتگو‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏71‏

‏79‏

‏فلسطین سرزمین مقدس برای همه ادیان آسمانی است‏

‏سید علی اکبر محتشمی‏

‏گفتگو‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏53‏

‏80‏

‏پایان استکبار؛ نظام بین الملل مطلوب از دیدگاه امام‏

‏سید جواد میرخلیلی‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏115‏

‏81‏

‏انقلاب و وحدت‏

‏شیخ شریف ظاهر‏

‏مصاحبه‏

‏حضور 74‏

‏194‏

‏ ‏


حقوقی

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏قضاوت شورایی  و هیأت  منصفه  در سیستم حقوقی اسلام‏

‏آیت الله موسوی بجنوردی‏

‏مقاله‏

‏38‏

‏34‏

‏2‏

‏امام خمینی، منادی  عدالت قضائی  در کالبد زمان‏

‏آیت الله دری نجف آبادی‏

‏مقاله‏

‏67‏

‏83‏

‏3‏

‏حقوق زندانیان سیاسی از دیدگاه امام خمینی‏

‏اصغر زارع‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏228‏

‏ ‏

اقتصادی

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏ساز و کار تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امام خمینی‏

‏نجمه کیخا ‏

‏مقاله‏

‏43‏

‏86‏

‏2‏

‏بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در آراء امام خمینی  و الگوی نیازهای اساسی در اقتصاد توسعه‏

‏سید محمد رضوی‏

‏مقاله‏

‏46‏

‏125‏

‏3‏

‏نقض مالکیت خیانت به اسلام‏

‏مجید انصاری‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏58‏

‏4‏

‏اقتصاد فقط روی کاغذ اسلامی شد‏

‏غلامرضا مصباحی مقدم‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏59‏

‏5‏

‏مرجعی با رسالت عدالت گستری‏

‏سید عباس موسویان‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏60‏

‏6‏

‏بخش خصوصی مدیون امام‏

‏علاء میرمحمد صادقی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏62‏

‏7‏

‏تقدم شرع بر مکتب(در بعد اقتصادی)‏

‏محمد نهاوندیان‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏64‏

‏8‏

‏این بانکداری، بانکداری مورد نظر امام نیست‏

‏حسن سبحانی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏64‏

‏9‏

‏امام موافق بر خورد با سازمان برنامه نبود‏

‏مسعود روغنی زنجانی‏

‏گفتگو‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏66‏

‏ ‏


خاندان امام خمینی

ردیف

عنوان

نام و نام خانوادگی

نوع

نسبت

حضور

صفحه

‏1‏

‏استاد ما‏

‏محمد طاوسی ‏

‏مقاله‏

‏حاج آقا مصطفی‏

‏37‏

‏257‏

‏2‏

‏در حسرت دیروز‏

‏محمد طاوسی ‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏38‏

‏315‏

‏3‏

‏یادگار امام‏

‏علی محمد بشارتی‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏43‏

‏165‏

‏4‏

‏نگاهی به آسیب شناسی انقلاب اسلامی از بستر اندیشه های حاج سید احمد خمینی‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏47‏

‏103‏

‏5‏

‏نگاه سوم، جستاری  در گفتمان امام خمینی‏

‏در دیدار با ستاد بزرگداشت‏

‏سخنرانی‏

‏سید حسن خمینی‏

‏52‏

‏6‏

‏6‏

‏یادی از مصطفای  انقلاب‏

‏خاطرات از محمد جواد حجتی کرمانی‏

‏خاطره‏

‏حاج آقا مصطفی‏

‏54‏

‏222‏

‏7‏

‏احمد، نقشی از امام‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏55‏

‏110‏

‏8‏

‏تألیفات خاندان امام خمینی‏

‏ناصر الدین انصاری‏

‏مقاله‏

‏ ‏

‏56‏

‏153‏

‏9‏

‏نامه سید حسن خمینی به سید حسن نصرالله‏

‏ ‏

‏نامه‏

‏سید حسن خمینی‏

‏57‏

‏248‏

‏10‏

‏عبرت های تاریخی از سخنان یادگار امام‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏59‏

‏32‏

‏11‏

‏آقا سید مصطفی مجتهد کمره ، شهید تیر اشقیا  و اشرار‏

‏محمد جواد مرادی نیا‏

‏مقاله‏

‏پدر حضرت امام‏

‏60‏

‏67‏

‏12‏

‏بیشتر به یاد او باشیم‏

‏آیة الله صانعی ‏

‏سخنرانی‏

‏حاج آقا مصطفی‏

‏62‏

‏244‏

‏13‏

‏مراد از نگاه مرید‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏63‏

‏46‏

‏14‏

‏احمد آقا، مفسر اندیشه و خط امام‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏67‏

‏104‏

‏15‏

‏در سوگ مام میهن، قدس ایران‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏همسر حضرت امام‏

‏68‏

‏6‏

‏16‏

‏یادمان زندگی و خدمات همسر امام خمینی‏

‏ف  ـ مصباحی ‏

‏مقاله‏

‏همسر حضرت امام‏

‏68‏

‏206‏

‏17‏

‏یادی از آیة الله شهید سید مصطفی خمینی‏

‏بنیامین  شیر خانی ‏

‏مقاله‏

‏حاج آقا مصطفی‏

‏70‏

‏194‏

‏18‏

‏احمد، سایه آفتاب‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏71‏

‏4‏

‏ ‏

‏19‏

‏انتفاضه و یادگار امام‏

‏منوچهر اکبری‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 82‏

‏71‏

‏20‏

‏همراه خورشید از هجرت تا رحلت‏

‏حمید انصاری‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏زائر ملکوت(ویژه نامه یازدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 83‏

‏21‏

‏21‏

‏یادگاری یگانه؛ سیری در زعلمی، مبارزاتی، سیاسی و خصوصی سید احمد خمینی‏

‏محمود رشیدی‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏7‏

‏22‏

‏چراغ بیت...‏

‏محمدرضا حشمتی‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏12‏

‏23‏

‏استراتژی ثابت، تاکتیک متغیر‏

‏دکتر صادق طباطبایی‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏17‏

‏24‏

‏خود و زندگی اش را وقف امام کرد‏

‏موسوی خوئینی ها‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏20‏

‏25‏

‏رنج دوران‏

‏سید محمود دعائی‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏23‏

‏26‏

‏حلقه وصل‏

‏مجید انصاری‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏26‏

‏27‏

‏عالم اهل عمل‏

‏محمد حسن فاضل گلپایگانی‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏29‏

‏28‏

‏امین امام‏

‏محمد حسین شریعتی‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏31‏

‏29‏

‏ارتباط روحی با امام‏

‏آیت الله هاشمی رفسنجانی‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏34‏

‏30‏

‏مقاوم و صبور‏

‏سید سراج الدین موسوی‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏38‏

‏31‏

‏نگهبان اعتدال سیاسی‏

‏حبیب الله عسگراولادی‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور ‏

‏اسفند 86‏

‏41‏

‏32‏

‏صریح و منصف‏

‏محمد محمدی ری شهری‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏43‏

‏33‏

‏بنیان گذار رشته عرفان‏

‏عبدالله جاسبی‏

‏گفتگو‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏46‏

‏34‏

‏یادگار امام به روایت خاطره‏

‏خاطراتی از، آقایان: مقام معظم رهبری، آیت الله فاضل لنکرانی، محمد علی انصاری، کروبی، خانم دباغ، حجتی کرمانی، آیت الله اردبیلی، خانم ثقفی، محمدرضا توسلی، میرحسین موسوی، امامی، خانم طباطبایی و دکتر عارفی‏

‏خاطره‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏47‏

‏35‏

‏برادر سپاه‏

‏محسن رضایی‏

‏نامه‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏54‏

‏36‏

‏حاج احمد آقا وارسته بود‏

‏آیت الله یوسف صانعی‏

‏سخنرانی‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏57‏

‏37‏

‏مدافع مستضعفان‏

‏میر حسین موسوی‏

‏خاطره‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏59‏

‏38‏

‏بیماری و رحلت جانگداز یادگار امام‏

‏مجله حضور‏

‏نکته‏

‏حاج احمد آقا‏

‏امین امام(ویژه نامه به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏62‏

‏39‏

‏نگاهی به زندگینامه همسر مکرمه امام‏

‏مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏همسر امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏7‏

‏40‏

‏یاران امام از همراه امام می گویند‏

‏آقایان: یوسف صانعی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، مهدی کروبی و امام جمارانی‏

‏گفتگو‏

‏همسر امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏9‏

‏41‏

‏مونس امام(مادر) از نگاه خانواده‏

‏برگرفته از گفته ها و خاطرات فرزندان امام‏

‏خاطره‏

‏همسر امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏17‏

‏42‏

‏من به اندازه مادرم خانم را دوست داشتم‏

‏خانم عفت مرعشی‏

‏خاطره‏

‏همسر امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏36‏

‏43‏

‏شجره نامه بیت امام خمینی‏

‏مجله حضور‏

‏ ‏

‏ ‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏48‏

‏44‏

‏نمی خواستم امام را در غربت تنها بگذارم‏

‏مهدی ثقفی‏

‏گفتگو‏

‏همسر امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏50‏

‏45‏

‏خانم در نجف‏

‏فاطمه خضریان‏

‏گفتگو‏

‏همسر امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏58‏

‏46‏

‏صبورترین بیمار‏

‏دکتر عارفی، دکتر شهیدی، دکتر کاظمی، دکتر نجاران و دکتر صادقی‏

‏گفتگو‏

‏همسر امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏64‏

‏47‏

‏فرزندان در آیینه مادر‏

‏همسر امام‏

‏خاطرات‏

‏فرزندان امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏69‏

‏48‏

‏نامه های منتشر نشده خانم به حاج سید احمد آقا‏

‏همسر امام‏

‏نامه‏

‏حاج احمد آقا‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏74‏

‏49‏

‏نامه های امام به خانم‏

‏حضرت امام‏

‏نامه‏

‏همسر امام‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏86‏

‏50‏

‏حاج آقا مصطفی؛ فقیه، فیلسوف و مفسر بر جسته‏

‏مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏حاج آقا مصطفی‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏88‏

‏51‏

‏یادگاری یگانه؛ سیری در زندگی علمی، مبارزاتی، سیاسی و خصوصی سید احمد خمینی‏

‏محمود رشیدی‏

‏مقاله‏

‏حاج احمد آقا‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏90‏

‏52‏

‏امام کوچک‏

‏سید محمد موسوی بجنوردی‏

‏مقاله‏

‏حاج آقا مصطفی‏

‏حضور 74‏

‏255‏

‏53‏

‏گنجینه حماسه های یک ملت‏

‏سید حسن خمینی‏

‏مقاله‏

‏آیت الله پسندیده‏

‏حضور 74‏

‏301‏

‏ ‏


سرمقاله های مجله

ردیف

عنوان

نام ونام خانوادگی

نام

حضور

صفحه

‏1‏

‏انقلاب اسلامی، اصلاحات و 18 خرداد‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏35‏

‏4‏

‏2‏

‏گست  فرهنگی نسل ها را جدّی بگیرید‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏36‏

‏4‏

‏3‏

‏ظهور و سقوط طالبان‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏37‏

‏4‏

‏4‏

‏دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏38‏

‏4‏

‏5‏

‏اصلاحات و قانون اساسی‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏39‏

‏4‏

‏6‏

‏فلسطین ، انقلاب اسلامی و نگاه متمایز‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏40‏

‏1‏

‏7‏

‏یک راه بیشتر نداریم! خروج از حاکمیت بی راهه است، زحمات امام خمینی را هدر ندهیم‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏41‏

‏4‏

‏8‏

‏دانشگاه بازوی پرتوان کشور، انقلاب  و نظام جمهوری اسلامی ایران‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏42‏

‏4‏

‏9‏

‏مثلث شوم‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏45‏

‏4‏

‏10‏

‏میزان رأی ملت است‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏46‏

‏4‏

‏11‏

‏ویژگی های یک نظام دینی و مردم سالار از دیدگاه امام خمینی‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏47‏

‏3‏

‏12‏

‏جبهه خط امام و تداوم اصلاحات‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏48‏

‏3‏

‏13‏

‏عراق، مقاومت تا پیروزی‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏49‏

‏3‏

‏14‏

‏قانون اساسی میثاق ملی است، نغمه های مشکوک را چه کسی ساز می کند‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏50‏

‏3‏

‏15‏

‏از زلال چشمه خورشید (خرداد 42 تا خرداد 84)‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏52‏

‏3‏

‏16‏

‏سیاست استراتژیک امت اسلامی در «آزادسازی  کامل فلسطین»‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏53‏

‏3‏

‏17‏

‏اسلام امریکایی و جهان اسلام‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏54‏

‏3‏

‏18‏

‏کاریکاتوری  موهن  پرده ای دیگر از آیات شیطانی غرب‏

‏منوچهر‏

‏اکبری‏

‏55‏

‏3‏

‏19‏

‏15 خرداد، حماسه بزرگ‏

‏منوچهر‏

‏اکبری‏

‏56‏

‏3‏

‏20‏

‏مقاومت لبنان، عبرتی تاریخی‏

‏منوچهر‏

‏اکبری‏

‏57‏

‏3‏

‏21‏

‏از امام بیاموزیم ‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏58‏

‏3‏

‏22‏

‏توحید کلمه و همگرایی ‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏59‏

‏3‏

‏23‏

‏امام، حقیقت  نامکرّر ‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏61‏

‏3‏

‏24‏

‏فرامین  و وصایای  صریح امام به سپاه و بسیج و نیروهای مسلح‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏62‏

‏3‏

‏25‏

‏اجتهاد در مقابل نص  روا نیست‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏63‏

‏3‏

‏26‏

‏توضیحی پیرامون نمایندگی امام در سپاه پاسداران پس از شهادت شهید محلاتی ‏

‏مجله حضور‏

‏ ‏

‏65‏

‏3‏

‏27‏

‏جستاری  در تبار شناسی انقلاب اسلامی ایران‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏66‏

‏3‏

‏28‏

‏انتخابات آزاد، میراث اندیشه سیاسی امام‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏68‏

‏3‏

‏29‏

‏سالی نو با شاخص های امام خمینی‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏72‏

‏3‏

‏ ‏

‏30‏

‏شرط بقای نظام؛ حکومت برای مردم، با مردم و در خدمت مردم‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏آسمانی(ویژه نامه چهاردهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور، خرداد 52‏

‏2‏

‏31‏

‏از زلال چشمه خورشید«خرداد 42 تا خرداد 84‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور،خرداد 84‏

‏2‏

‏32‏

‏15خرداد حماسه بزرگ‏

‏اکبری‏

‏منوچهر‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور،خرداد 85‏

‏2‏

‏33‏

‏یادگار امام: محبوب مردم؛ مغضوب بدخواهان‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏ویژه نامه امین امام(به مناسبت سیزدهمین سالگرد ارتحال حاج سید احمد خمینی) مجله حضور اسفند 86‏

‏4‏

‏34‏

‏22 جلد سند؛ یک دنیا سخن‏

‏انصاری‏

‏حمید‏

‏رسول آفتاب2 ((ویژه نامه هجدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور،خرداد 86‏

‏2‏

‏34‏

‏اسطوره ای که حجاب نیست‏

‏مرد خنده و شمشیر‏

‏سفر شخصی به دهه اول‏

‏آرمانها و فاصله ها‏

‏پورمحمدی‏

‏میرعبدالهی‏

‏غفاریان‏

‏انصاری‏

‏علی‏

‏سیدباقر‏

‏متین‏

‏حمید‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏4‏

‏4‏

‏4‏

‏5‏

‏35‏

‏از بی انصافی ها دلخور نباشید‏

‏خمینی‏

‏سید حسن‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏3‏

‏ ‏

متفرقه ها

ردیف

عنوان

نام  و  نام خانوادگی

نوع

حضور

صفحه

‏1‏

‏ده سال با مجله حضور(خرداد 1370 تا خرداد 1380)‏

‏محمد رجائی نژاد‏

‏مقاله‏

‏35‏

‏318‏

‏2‏

‏پاسخ حمید انصاری به سخنان آیت الله مصباح یزدی‏

‏حمید انصاری‏

‏مقاله‏

‏36‏

‏308‏

‏3‏

‏پاسخ اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره طرح ملی کردن منطقه جماران‏

‏اداره کل میراث فرهنگی تهران‏

‏نامه‏

‏36‏

‏329‏

‏4‏

‏کوی دوست(اماکن منسوب به امام)‏

‏مهدی حاضری‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏108‏

‏5‏

‏نگاهی به زندگی و مبارزات آیت الله لواسانی ‏

‏رحیم نیکبخت‏

‏مقاله‏

‏37‏

‏142‏

‏6‏

‏راه دوستی (میزگرد ادبی با حضور شخصیت فرهنگی و هنری از گرجستان)‏

‏مجله حضور‏

‏میزگرد‏

‏37‏

‏190‏

‏7‏

‏دیدگاه یک مأمور اطلاعاتی سابق شوروی  درباره امام خمینی ‏

‏ ‏

‏گفتگو‏

‏37‏

‏265‏

‏8‏

‏شیخ فضل  الله نوری‏

‏علی محمد بشارتی ‏

‏مقاله‏

‏41‏

‏47‏

‏9‏

‏بایسته های پژوهش درباره امام خمینی‏

‏مهدی مهریزی ‏

‏مقاله‏

‏45‏

‏70‏

‏10‏

‏جایگاه مستحکم؛ مصاحبه با فعالان مسلمان آلمانی‏

‏ابوالفضل مروی ‏

‏گفتگو‏

‏46‏

‏10‏

‏11‏

‏گزارشی به آیندگان درباره طرح تدوین تاریخ های محلی انقلاب اسلامی‏

‏محمد جواد مرادی نیا‏

‏گفتگو‏

‏46‏

‏25‏

‏12‏

‏واکنش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در برابر اتهام ناروا ‏

‏ ‏

‏نامه‏

‏46‏

‏245‏

‏13‏

‏آثار امام خمینی در نجف‏

‏سید رضا امامی‏

‏گفتگو‏

‏47‏

‏73‏

‏14‏

‏کتاب شناسی تحریر الوسیله ‏

‏ناصر الدین انصاری‏

‏مقاله‏

‏50‏

‏157‏

‏15‏

‏فرزند صبح‏

‏مصاحبه با بهروز افخمی‏

‏گفتگو‏

‏50‏

‏210‏

‏16‏

‏معرفی اجمالی نگاشته های پیرامون تحریرالوسیله امام خمینی‏

‏حسن پویا‏

‏مقاله‏

‏52‏

‏215‏

‏17‏

‏شهید مطهری از دیدگاه امام خمینی‏

‏محمد فاکر  میبدی ‏

‏مقاله‏

‏53‏

‏148‏

‏18‏

‏تأملی در روش شناسی مطالعه اندیشه سیاسی امام خمینی‏

‏محمد باوی ‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏10‏

‏19‏

‏آیت  الله شاه آبادی‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏54‏

‏109‏

‏20‏

‏آرای خود را به امام خمینی نسبت ندهید «میزان رأی ملت است»‏

‏حمید انصاری‏

‏مقاله‏

‏55‏

‏14‏

‏21‏

‏آیت بروجردی‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏56‏

‏88‏

‏22‏

‏آیت الله حائری ‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏57‏

‏164‏

‏23‏

‏آیة  الله مسجد شاهی محمدرضا‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏58‏

‏133‏

‏24‏

‏نقش تاریخی حجت الاسلام  احمدی در بیت امام خمینی‏

‏حاج سید حسن خمینی‏

‏سخنرانی‏

‏58‏

‏248‏

‏25‏

‏آیة  الله سید محمد تقی خوانساری‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏60‏

‏73‏

‏26‏

‏آیة الله سید علی یثربی‏

‏قدرت الله عفتی ‏

‏مقاله‏

‏61‏

‏87‏

‏27‏

‏آینه در آینه (نمایه حضور از 60 ـ 1)‏

‏مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏61‏

‏160‏

‏28‏

‏آیت الله توسلی چگونه درگذشت‏

‏مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏63‏

‏15‏

‏29‏

‏آخرین سخنان یار دیرین امام چه بود؟‏

‏مجله حضور‏

‏مقاله‏

‏63‏

‏17‏

‏30‏

‏مدافع بیدار: درنگی  در زندگی و آثار علامه سید مرتضی عسکری ‏

‏مهدی سلیمانی‏

‏مقاله‏

‏64‏

‏106‏

‏31‏

‏زبان گویای امام (گزیده ای از زندگی شیخ فضل الله قزوینی)‏

‏موسی  غلامی‏

‏مقاله‏

‏65‏

‏91‏

‏32‏

‏عاشقی که صادق بود(ویژه سالگرد آیت الله توسلی)‏

‏داود رضایی چزانی ‏

‏مقاله‏

‏67‏

‏210‏

‏33‏

‏کار برای خدا پیروزی می آورد (خاطراتی  از امام)‏

‏مصاحبه با دکتر احمد احمدی‏

‏گفتگو‏

‏67‏

‏268‏

‏34‏

‏آیة  الله سید روح الله خاتمی، پیرو بی بدیل اسلام ناب‏

‏محمد عابدی اردکانی‏

‏مقاله‏

‏69‏

‏106‏

‏35‏

‏عارفی دلسوخته در کسوت شاعری (استاد محمود شاهرخی)‏

‏محمد علی خسروی‏

‏مقاله‏

‏70‏

‏174‏

‏36‏

‏شهید مطهری یک بازوی قوی برای امام بود‏

‏مصاحبه با علی مطهری‏

‏گفتگو‏

‏72‏

‏164‏

‏37‏

‏رنجی دیگر در کارنامه رنج های بی شمار خاندان خمینی‏

‏حمید انصاری‏

‏مقاله‏

‏72‏

‏287‏

‏38‏

‏پشت صحنه مراسم 14 خرداد و حوادث تلخ آن‏

‏محمد علی انصاری‏

‏نامه‏

‏72‏

‏294‏

‏39‏

‏آیة  الله سید تقی موسوی درچه ای‏

‏حسین روحانی صدر‏

‏مقاله‏

‏73‏

‏91‏

‏40‏

‏راهبردهای برنامه چهارم توسعه کشور در ترویج اندیشه های امام‏

‏آئین نامه اجرائی ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه‏

‏ ‏

‏چشمه خورشید(ویژه نامه شانزدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور خرداد 84‏

‏36‏

‏41‏

‏افتخارم این است که بعنوان عکاس امام در دنیا معروفشدم‏

‏کاوه گلستان‏

‏خاطرات‏

‏رسول آفتاب1 (ویژه نامه هفدهمین سالگرد ارتحال امام) مجله حضور 85‏

‏63‏

‏42‏

‏7 نقش دوران ساز هاشمی‏

‏محمد عطریانفر‏

‏دست نوشته‏

‏متن مقدس راه ماندگار(ویژه نامه سی سالگی انقلاب) مجله حضور 87‏

‏24‏

‏43‏

‏شرح حال علامه میرزا ابوالقاسم کلانتر‏

‏میرزا ابوالفضل تهرانی‏

‏مقاله‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏80‏

‏44‏

‏شرح حال علامه میرزا ابوالفضل تهرانی‏

‏میرزا محمد ثقفی‏

‏مقاله‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏82‏

‏45‏

‏به یاد آیت الله ثقفی تهرانی‏

‏علی ثقفی‏

‏مقاله‏

‏قدس ایران(ویژه نامه چهلمین روز درگذشت همسر امام) مجله حضور اردیبهشت88‏

‏83‏

‏46‏

‏یادگاری از یادگار امام؛ تاریخچه و کارنامه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

‏سرگه بارسقیان‏

‏مقاله‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏8‏

‏47‏

‏پاسخی به شبهه ها و نقدها نسبت به مؤسسه‏

‏حمید انصاری‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏11‏

‏48‏

‏جایگاه مؤسسه امام در برنامه های توسعه‏

‏صدیقه داورزنی‏

‏مقاله‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏18‏

‏49‏

‏ضرورت ها و دستاوردهای تشکیل مؤسسه‏

‏مجید انصاری‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏20‏

‏50‏

‏حکایت محدود کردن مؤسسه‏

‏محمدرضا حشمتی‏

‏مقاله‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏21‏

‏51‏

‏بررسی عملکرد مؤسسه امام در بخش های؛ پژوهش، تاریخ نگاری، آرشیو و انتشارات...‏

‏مصاحبه با معاونین و مدیران‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏22‏

‏52‏

‏بررسی عملکرد مؤسسه امام در بخش فرهنگی و هنری و...‏

‏مصاحبه با معاون و مدیران‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏52‏

‏53‏

‏اماکن منتسب و نمایندگی های مؤسسه...‏

‏مصاحبه با مسئولان و مدیران و ...‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏66‏

‏54‏

‏شناسنامه کنگره های برگزار شده توسط مؤسسه‏

‏ ‏

‏گزارش‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏74‏

‏55‏

‏معونت بین الملل مؤسسه در...‏

‏محمد مقدم‏

‏گفتگو‏

‏یادگار ماندگار(ویژه نامه بررسی عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) مجله حضور خرداد ماه 89‏

‏76‏

‏56‏

‏روزه عارفانه (به بهانه انتشار کتاب دلیل راه نوشته سید حسن خمینی‏

‏یاسر جهانی پور‏

‏مقاله‏

‏حضور 74‏

‏134‏

‏ ‏

taz14

‎ ‎