معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1395

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب

 

 

23423

نام کتاب : شرح و تبیین نظریه خطابات قانونیه امام خمینی

نویسنده‏ : عابد مؤمنی‏

ناشر‏: مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ ‏: اول، 1395‏

قطع‏ : وزیری‏

تعداد صفحات‏: 547‏

قیمت‏: 29000 تومان ‏

‏ ‏

‏ ‏

212

نام کتاب:  قرآن ساعد: دعا از نظرگاه امام خمینی

نویسنده: محمد هادی فلاح

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ :‏ اول ، 1395‏

قطع :‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 375‏

قیمت:‏ 19500 تومان ‏


نام کتاب:  انسان شناسی عرفانی امام خمینی و علامه طباطبایی


43556

نویسنده: مصطفی خلیلی

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ :‏ اول ، 1395‏

قطع :‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 312‏

قیمت:‏ 17000 تومان ‏

‎ ‎

5467

نام کتاب : تبیین رؤیت خداوند از نظر امام خمینی

نویسنده: سید محمد طباطبایی

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ :‏ اول ،1395‏

قطع :‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 196‏

قیمت:‏ 9800 تومان ‏

‎ ‎

8879

نام کتاب : زعامت خردمندانه امام خمینی

مؤلف: محمد منصور نژاد

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ‏‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)‏

نوبت چاپ :‏ اول ، 1395‏

قطع :‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 132‏

قیمت:‏ 7200 تومان‏

‎ 

‏ ‏

‏ ‏