پیام دکتر صادق زیبا کلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1395

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : زیبا کلام، صادق

پیام دکتر صادق زیبا کلام

پیام دکتر صادق زیباکلام

‏انا لله و انا الیه راجعون‏

‏فوت مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی را به ملت ایران، خانواده بزرگوار آن مرحوم و جریانات میانه رو و طرفدار اصلاحات تسلیت می گویم. کمتر شخصیت انقلابی را می توان سراغ گرفت که به سرنوشت دوگانه آقای هاشمی رفسنجانی دچار شده باشد. او بیشترین تلاشها را در مبارزه با رژیم شاه نمود، سالها زندان، تبعید، شکنجه و مخفیانه زندگی کردن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم بیشترین تلاشها و خدمات را برای نظام انجام داد. یکی از بالاترین خدمات وی به ایران پایان بخشیدن به جنگ با عراق بود. مع ذلک کسی که آن کارنامه درخشان را در خدمت به نظام داشت، در دو دهه پایانی حیاتش مورد بی حرمتی ها، انواع توهین ها، بی مهری ها ‏


‏و جفاهای باورنکردنی قرار گرفت؛ اتهام و جسارتی نبود که تندروها به وی نسبت ندادند. علت خشم و غضب تندروها نسبت به وی مشخص بود. هاشمی رفسنجانی در دو دهه پایانی اش به تدریج دریافت که تندروی همچون موریانه ای انقلاب را از درون جویده و آن را از بین می برد. انتقادات زیادی می توان به وی وارد کرد که چرا در دورانی که از قدرت و نفوذ برخوردار بود برای آزادی، نبود زندانی سیاسی در کشور، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون و سایر اهداف و آرمانهایی که انقلاب برای آنها صورت گرفته بود، محکم نایستاد. درعین حال این را هم می بایستی گفت که از زمانی که ارزشهای دمکراتیک برای وی پررنگ شدند مردانه همه فشارها، بی مهری ها، همه تیغ و تیشه ها و همه بی وفایی های تندروها را تحمل نمود اما حاضر نشد تسلیم آنان شده و دست از اعتدال و میانه روی و دست از حمایت از اصلاحات و اصلاح طلبان بردارد. همین ایستادگی استوارش در حمایت از اعتدال و فاصله گرفتن هرچه بیشتر از تندروها منظما بر آتش غیظ و غضب آنان نسبت به آن مرحوم می افزود. آن تیغ و تیشه های کین درعین حال سبب شدند تا او محبوبیت زیادی نزد مردم ایران بالأخص در میان جوانان و اقشار و لایه های تحصیل کرده تر جامعه پیدا کند. رأی بالایی که او در آخرین انتخابت زندگی اش در اسفند۹۴ کسب نمود حکایت از جایگاه رفیعی می کرد که او توانسته بود سرانجام در پایان حیات سیاسی اش میان مردم ایران به دست آورد. جایگاه او در کنار بزرگانی همچون میرزا تقی خان امیرکبیر، دکتر محمد مصدق، مهندس مهدی بازرگان و آیت الله منتظری قرار خواهد گرفت.‏

‏صادق زیباکلام‏

‏نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج‏

‏ ‏

‏ ‏

988382