معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1389

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

‏ ‏

معرفی کتاب

‏ ‏

‏ ‏

2537-T

نام کتاب:‏ ترجمه و متن مصباح‌الهدایه الی الخلافه والولایه‏

نویسنده:‏ امام خمینی(س)‏

مترجم:‏ حسین مستوفی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 330‏

قیمت دوره:‏ 5500 تومان‏

‏ ‏

2534-T

‏ ‏

نام کتاب:‏ نقش علمای مشهد در انقلاب اسلامی‏

نویسنده:‏ حسن شمس‌آبادی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 451‏

قیمت دوره:‏ 4900 تومان‏


نام کتاب:‏ مبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام خمینی‏


2553-T

نویسنده:‏ ضامن علی حبیبی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 220‏

قیمت دوره:‏ 3700 تومان‏

‏ ‏

2543-T

نام کتاب:‏ ارسباران در انقلاب‏

نویسنده:‏ حسین دوستی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 255‏

قیمت دوره:‏ 4500 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

2550-T

نام کتاب:‏ 57 سال اسارت (جلد هفتم)‏

نویسنده:‏ علیمحمد بشارتی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 300‏

قیمت دوره:‏ 3600 تومان‏


نام کتاب:‏ تأویل قرآن از دیدگاه امام خمینی و‏


2536-T

مقایسه آن با دیدگاه سیدحیدر آملی‏

نویسنده:‏ مهدی رضوانی‌پور‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 201‏

قیمت دوره:‏ 3000 تومان‏


2535-T

نام کتاب:‏ لطیفه ماندگار (پژوهشی در سروده‌های امام خمینی)‏

نویسنده:‏ مجید رستنده‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 154‏

قیمت دوره:‏ 2500 تومان‏

‏ ‏

2416-T

نام کتاب:‏ الحجه البالغه فی عینیه العلم و الإراده‏

‏(تحلیلی از پاسخ امام خمینی به یک نامه فلسفی)‏

نویسنده:‏ علی اکبر ضیایی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 172‏

قیمت دوره:‏ 3000 تومان‏


نام کتاب:‏ الهی‌نامه حضرت امام خمینی


2540-T


گردآورنده:‏ محمدهادی فلاح‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 126‏

قیمت دوره:‏ 1800 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

2515-T

نام کتاب:‏ تلویحات‏

نویسنده:‏ علی اکبر رشاد‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1389‏

قطع:‏ پالتویی‏

تعداد صفحات:‏ 53‏

قیمت دوره:‏ 1300 تومان‏

‏ ‏

‏ 

‏ ‏

‏ ‏