دشمن مشترک ایران و آمریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1389

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

دشمن مشترک ایران و آمریکا

دشمن مشترک ایران و آمریکا

‏در سالروز تراژدی یازده سپتامبر و به دنبال جنگ نیروهای آمریکایی در چند جبهه در خاورمیانه، مهمترین پرسش کلیدی این است: دشمن مشترک کدام است و چه باید کرد؟‏‎ ‎‏حادثه 11 سپتامبر مردم آمریکا را رو در روی اسلام قرارداد. این مواجه بی سابقه و جدید بود. درحالی که برای مناطق دیگر جهان اینگونه نبود.‏

‏این عملیات تروریستی توسط گروهی به نام القاعده انجام گرفت. ولی برای مردم آمریکا که شناخت روشنی از مواضع این گروه نداشتند، این عملیات موجب شد تا بعد از 11 سپتامبر دیدگاهشان نسبت به اسلام تغییر کند.‏

‏عملیات 11 سپتامبر توسط ایرانی ها صورت نگرفته بود. اما برای مردم آمریکا هرگاه که صحبت از اسلام پیش می آمد به یاد ایران می افتادند. ایرانی که در سال 1979 با انقلاب اسلامی خود به رهبری آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی را ایجاد کرد.‏

‏اما پشتیبان القاعده، سنی های تند رویی بودند که از جانب عربستان سعودی حمایت می‌ شدند، ‏


‏و به صورت گسترده در اقصی نقاط جهان با ایجاد جمعیت های هم عقیده خود به ترویج وهابی گری می پرداختند. بعد از این واقعه بود که آمریکایی ها و ایرانی ها به درک مشترکی رسیدند که آنها دشمن مشترکی دارند و آن دیدگاههای بنیاد گرای اسلامی است که امنیت هر دو کشور را تهدید می کند.‏

‏در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر مردم جهان شاهد بودند که مردم ایران نخستین مردمی در خاورمیانه بودند که با نمایش همبستگی خود با مردم آمریکا این عملیات تروریستی را محکوم نمودند و انزجار خود را در مورد این رفتار غیر انسانی نشان دادند. چرا که مردم ایران با انقلاب اسلامی خود در مقابل رژیم گذشته نشان داده بودند که خواستار آزادی و حقوق مردم ایران می‌ باشند، نه هوادار عملیات تروریستی. مردمی که در گذشته بسیار دور، پیش از اعلامیه استقلال و درج حقوق مدنی در قانون اساسی آمریکا، آنها در منشور تاریخی خود توسط کوروش خواستار حقوق بشر شده بودند.‏

منبع: ورلدتریبون

‏ ‏