همه به احترام قرآن بایستیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1389

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : فاتح، ابوالفضل

همه به احترام قرآن بایستیم

همه به احترام قرآن بایستیم

 ابوالفضل فاتح

‎ ‎

‏علی رغم هشدارها مبنی بر ضرورت پیشگیری از تعرض به حریم قران کریم، متأسفانه هشدارها مؤثر نیفتاد و شد آنچه نباید می شد. فاجعه ای بس عظیم که باید از خسران آن به خدا پناه برد رخ داد و در عصر‏‎ ‎‏طلایی تمدن و آگاهی، سیاه ترین جلوه جهالت، تباهی‏‎ ‎‏و بربریت با قرآن سوزی‏‎ ‎‏را به تصویر کشیده شد.‏

‏اینکه چرا چنین شرم سیاهی در خاک آمریکا پدیدار‏‎ ‎‏می شود و نام آمریکا در کنار طوماری از فجایع یکصد سال اخیر با این تباهی‏‎ ‎‏نیز آمیخته می گردد، باید از آمریکائیان پرسید و قطعاً آنان نیز بهتر از هرکس دیگری به پاسخ آن وقوف دارند.‏

‏می دانیم که جریاناتی در صدد انحراف‏‎ ‎‏افکار مسلمانان از مسائل اساسی آنان بوده اند. می‌دانیم که نفرت آفرینان‏‎ ‎‏در جستجوی پاشیدن دور جدیدی از بذر خشونت در میان ملل و ادیان هستند. می‏‎ ‎‏دانیم که اکثریت مسیحیان جهان و قاطبه ی ملت آمریکا با چنین اقدامی‏‎ ‎‏موافقتی‏‎ ‎‏نداشته و از آن برائت می جویند. می دانیم که در منازعات و رقابت‏‎ ‎‏های داخلی آمریکا چه بسا جریانات افراطی داخلی زمینه های این اقدام را علیه‏‎ ‎‏دولت مرکزی فراهم آورده باشند، اما هیچکدام دلیل نمی شود که مسلمانان و‏‎ ‎‏آزادیخواهان جهان تنها به دلیل چند محکومیت لفظی از آمریکا پاسخ لازم را‏‎ ‎‏نطلبند و مسئولیت بزرگ و بی چون و چرای این دولت را که خود را امپراتور‏‎ ‎‏جهان می داند در قبال چنین رخداد‏‎ ‎‏جگرسوز و دهشتناکی یادآور نشوند و پاسخ‏‎ ‎‏نطلبند.‏

‏قرآن سوزی در چند نقطه آن هم به شکل همزمان حاکی از برنامه‏‎ ‎‏ریزی و سازماندهی توسط مجموعه هایی با شناسنامه و تشکیلات معین دارد و با‏‎ ‎‏توجه به هشدارهای چند روز اخیر، کوتاهی دولت مرکزی آمریکا در پیشگیری ازاین‏‎ ‎‏اقدام به هیچ وجه مورد پذیرش نمی باشد و باور بی اطلاعی از آن را محال می‏‎ ‎‏سازد. در دکترین سیاست خارجی آمریکا اگر در گوشه ای از ‏


‏جهان منافع این دولت‏‎ ‎‏مورد تهدید قرا گیرد، نهایت مساعی و تمامی شیوه ها برای تأمین مصالح این‏‎ ‎‏حکومت به کار بسته می شود، حال چگونه است که اجازه داده می شود در چند نقطه‏ آمریکا به حریم معنوی ادیان الهی و بیش از یک میلیارد مسلمان تعرضی تا‏‎ ‎‏این اندازه بی رحمانه و تکان دهنده صورت پذیرد و دولت مرکزی تحرکی‏‎ ‎‏مناسب‏‎ ‎‏برای پیشگیری به انجام نرساند؟ آنان براستی چگونه از این شرم ابدی رهایی‏‎ ‎‏خواهند یافت و چگونه این خسارت عظیم معنوی را جبران خواهند کرد؟ آیا گمان‏‎ ‎‏می برند که ترور معنویت کمتر از ترور بشریت است؟‏

‏یازده سپتامبر جنایت‏‎ ‎‏علیه بشریت بود که متأسفانه با تهاجم آمریکا و همپیمانانش به افغانستان با‏‎ ‎‏جنایتی به مراتب بزرگتر پاسخ داده شد و اینک با قرآن سوزی مرحله ی جدیدی از‏‎ ‎‏جنایت علیه انسانیت، فرهنگ و معنویت و غم انگیزترین فاجعه معنوی معاصر رقم‏‎ ‎‏خورده است. آمریکا با پذیرش این اقدام در خاک خود نه تنها ستمی عظیم در حق‏‎ ‎‏مسلمانان روا داشت بلکه حتی به خود نیز ستم کردند. آنان نه تنها بزرگترین‏‎ ‎‏تباهی معنوی و تناقضات تمدنی را به نام خود ثبت کردند، بلکه جهانی را که یک‏‎ ‎‏صدا در پی‏‎ ‎‏فاجعه تروریستی یازده سپتامبر با آنان همدل شده بود، اینک بی‏‎ ‎‏استثنا بر خود شوراندند.‏

‏باکی نیست. خداوند فرموده است که هم ایشان‏‎ ‎‏حافظ قرآن خواهند بود و لذا ایمان داریم که از قبال این جریحه که بر مقدس‌ ترین کتاب الهی وارد شد، غباری بر ساحت قرآن کریم نخواهد نشست و این کتاب‏‎ ‎‏آسمانی را نه تنها در چشم و دل مسلمانان که در نزد عالمیان عزیزتر خواهد‏‎ ‎‏ساخت. مسلمانان و دل آگاهان سایر ادیان نیز در هر گوشه از جهان به احترام‏‎ ‎‏قرآن خواهند ایستاد. آنان آگاهانه‏‎ ‎‏مراعات ادب و آداب اعتراض را خواهند‏‎ ‎‏داشت و مراقب خواهند بود که در دام آشوب و خشونت گرفتار نشوند.‏

‏چنانکه‏‎ ‎‏گفته شد این تهدید و تعدی‏‎ ‎‏اخیر به رغم آمران و عاملان تهی مغزش، فرصتی‏‎ ‎‏برای نمایش میزان عمق و علاقه مسلمانان به کتاب رهایی بخش قرآن را پدید‏‎ ‎‏آورده و انشاء الله همگان با برترین شیوه و والاترین منطق، عالی ترین جلوه‏‎ ‎‏های دلبستگی به قرآن را به منصه ظهور خواهند رساند و پوچی و زوال منطق‏‎ ‎‏دشمنان قرآن را بر سینه تاریخ حک خواهند کرد‏‎. ‎

‎ ‎