معرفی کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1386

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

معرفی کتاب

معرفی کتاب

‏ ‏

‏ ‏

book-3

‏ ‏

نام کتاب:‏ پیامبر اعظم‏(ص)‏ در نگاه عرفانی امام خمینی‏

نویسنده:‏ محمدامین صادقی ارزگانی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 344‏

قیمت:‏ 2800 تومان‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

book-2

نام کتاب:‏ بررسی مفهوم آزادی و قانون در اندیشه های‏

‏امام خمینی‏(س)‏، جان لاک و منتسکیو‏

نویسنده:‏ رقیه تمیمی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 577‏

قیمت:‏ 4500 تومان‏


book-1

نام کتاب:‏ امام خمینی، دولت و اقتصاد‏

نویسنده:‏ دکتر میثم موسایی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 559‏

قیمت:‏ 4500 تومان‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ چهل تدبیر برای تغییر‏


book-4


نویسنده:‏ دکتر محمدرضا یکتایی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ وزیری‏

تعداد صفحات:‏ 200‏

قیمت:‏ 1800 تومان‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

نام کتاب:‏ تحلیلی از ابعاد شخصیت امام خمینی‏

طرح و نظارت:‏ ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ‏‏(دفتر قم)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏


book-6

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 114‏

قیمت:‏ 900 تومان‏

‎ ‎


book-5


نام کتاب:‏ همبستگی ملی و مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی‏

طرح و نظارت:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (دفتر قم)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 147‏

قیمت:‏ 1300 تومان‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

BOOK-7

نام کتاب:‏ انقلاب و مقاومت اسلامی‏

طرح و نظارت:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (دفتر قم)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 153‏

قیمت:‏ 1500 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ اهمیت انتخابات از دیدگاه امام خمینی‏

طرح و نظارت:‏ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (دفتر قم)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏


BOOK-8

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 79‏

قیمت:‏ 800 تومان‏


BOOK-10

نام کتاب:‏ شکفتن طوفان (مجموعه شعر)‏

شاعر:‏ دکتر غلامرضا رحمدل شرفشاهی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 90‏

قیمت:‏ 600 تومان‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

BOOK-9


نام کتاب:‏ صدای تازه‏

شاعر:‏ ایرج قنبری‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 50‏

قیمت:‏ 400 تومان‏

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

نام کتاب:‏ طنین گامهای ابراهیم‏

شاعر:‏ مصطفی محدثی خراسانی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏


BOOK-11

(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 96‏

قیمت:‏ 1000 تومان‏


BOOK-12

نام کتاب:‏ زبان عاشقی (مجموعه داستان)‏

به کوشش:‏ مهدی یزدان مقدم، قاسمعلی فراست‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ رقعی‏

تعداد صفحات:‏ 127‏

قیمت:‏ 800 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ وحدت حوزه و دانشگاه در کلام امام خمینی‏

گردآوری:‏ معاونت فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏


BOOK-14

(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ جیبی پالتویی‏

تعداد صفحات:‏ 112‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نام کتاب:‏ دفاع از بسیج و امام بسیجیان‏

نویسنده:‏ دکتر حمید انصاری‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏(س)‏)‏

نوبت چاپ:‏ اوّل، 1386‏

قطع:‏ جیبی پالتویی‏

تعداد صفحات:‏ 28‏

‏ ‏

BOOK-15