مجله خردسال 31 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 9

من می­دانستم که امام حسن (ع) هم پدربزرگش را خیلی دوست داشته. برای همین هم دعـا کردم و از امـام خواستم که مراقب پدربزرگ و مادربزرگ من باشد تا همیشه­ی همیشه سلامت باشند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 9