مجله خردسال 31 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 15

سروبدنتو بیار تو،می­خوای ماشین­ها بهت بزنن؟ عجب بابای خشنی! اندکی بعد کنار دریا: نباید دعوام می­کرد...من که کاری نکردم اما بابات حق داره جیقیل! منو ببین، چند وقت پیش سرم رو از پنجره ماشین بیرون آوردم یه ماشین دیگه زد وکله­ام رو کند! وای !

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 15