مجله خردسال 31 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 16

حالا تبدیل شدم به یه لاکپشت بی سر دوست داری تو هم مثل من بشی؟ نه نه! وااای ی ی بچه­ها می­دونم دروغ گفتن کار بدیه اما چه می­شد کرد؟ یه جوری باید به این جیقیل... ...میفهموندم کار خطرناکی می­کنه!اتفاق یه دفعه پیش می­آد!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 16