مجله خردسال 31 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 20

قصه­های جنگل 1) یک روز وقتی بچه­های بز کوهی کنار برکه بازی می­کردند... 3) همه منتظر بودند تا شیرها از آن جا دور شوند. 2) شیرهایی را دیدند که از برکه آب می­خوردند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 20