مجله خردسال 31 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 21

4) اما شیرها آمده بودند که بمانند و خیال رفتن هم نداشتند. 5) برای همین هم، تندپاترین بزکوهی، برای آوردن کمک حرکت کرد. 6) خیلی زود فیل­های قوی ومهربان، برای کمک از راه رسیدند. 7) حالا، همه با خیال راحت کنار برکه بازی می­کنند، آب می­خورند و از هیچ شیری هم نمی­ترسند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 21