مجله خردسال 31 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 25

بهای اشتراک تا پایان سال 1382 هر ماه چهار شماره، هر شماره 1400 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره ی 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) واریز کنید، (قابل پرداخت در کلیه ی شعب بانک تجارت در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، فروشگاه موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) شماره 962 امور مشترکان مجله دوست خردسالان ارسال فرمایید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 25