مجله خردسال 62 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 62 صفحه 10

تولد ماه محمد حسن حسینی چی بود چی بود رعد بود ترق ترق ترقه فشفشه­های شهاب هزار هزار جرقه *** برق زد آسمان باز گرفت یک نفر عکس عکس کی بود که افتاد در آب حوض برعکس *** ماه قشنگ در حوض شکل شکل خودش بود می­خندید و می­خندید جشن تولدش بود

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 62صفحه 10