مجله خردسال 101 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 101 صفحه 13

کلک پیشی بوری! نوشته و طرح: مانا نیستانی اوم م... چه بوی سیب زمینی سرخ کرده ای می آد! من عاشق سیب زمینی سرخ کرده ام! هیچ کی نمی تونه جلوی منو بگیره تا به سیب زمینا برسم... ... به جز یههاپوها داراج گنده که سرِ راهِ آشپزخونه خوابیده!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 13