مجله خردسال 131 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 17

با معرفی شخصیتهای داستان به کودک ازاو بخواهید در خواندن داستان شما را همراهی کند موش گوسفند سگ خواب آلود سگ گاو یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یک روز قشنگ بهاری، و به دشت رفتند تا علفهای تازه و خوش مزه بخورند. هم همراه آنها رفت تا و گم نشوند. وقتی به چمنزار رسیدند، روی علفها دراز کشید و کمی بعد چشمهایش را بست و خوابید. ، به گفت: «نگاه کن! آن طرف، پر از علفهای سبز و تازه است.» گفت: «از این­جا دور نشو! خطرناک است.» گفت: «تو بزرگ و قوی هستی، بیا با هم برویم و علفهای تازه بخوریم.»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 17