مجله خردسال 131 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 21

5) و توی آب رودخانه یک گرگ بزرگ را دید و گفت: «تو بچه­ی مرا گرفتی؟» 6) و پرید توی آب ... 8) از آب بیرو ن آمد و پیش او رفت. بچه گرگ خیلی گرسنه بود. پس مشغول شیر خوردن شد. 7) گرگ مادر توی آب بود که بچه­اش را بالای تپه دید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 21