مجله خردسال 152 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 152 صفحه 9

صدای قلبش مثل صدای قلب امام بود. پدربزرگ مرا بوسید و گفت: «حالا بیا تا باهم کارتون تماشا کنیم.» سرم را روی پای پدربزرگ گذاشتم و یک کارتون قشنگ تماشا کردم.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 9