مجله خردسال 292 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 292 صفحه 22

بازی در هر شکل مانند نمونه، همانقدر که سمت چپ هست، از چیزهای سمت راست جدا کن و دور آن یک خط بسته بکش.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 22