مجله خردسال 307 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 307 صفحه 10

زخم گل · محمد حسن حسینی یک گل درون گلدان تنهاست، اخم کرده دیروز ساقه اش را یک بچه زخم کرده آن بچه کاش دیروز در پارک لج نمی کرد با دست ساقه اش را آن طور کج نمی کرد آخر مگر نمی دید گل نازک و ظریف است گلبرگ های نرمش از مخمل لطیف است آن گل درون گلدان در گوشه ای نشسته خشکیده خنده یاو چون ساقه اش شکسته

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 307صفحه 10