مجله خردسال 347 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 347 صفحه 10

خانه­ی پنجره­ها محمد حسن حسینی خانه­ی پنجره­هاست خنه­ات ماهی جان روشن است، اما حیف تو اسیری در آن هیچ دیواری و دری نیست در خانه­ی تو همه جایش شیشه است راست، چپ، پشت، جلو روز و شب می چرخی توی این خانه­ی تنگ جای تو این جا نیست ماهی زبرو زرنگ این همه پنجره را کاش می شد وا کرد خانه­ی تنگت را قد یک دریا کرد

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 347صفحه 10