مجله خردسال 398 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 398 صفحه 22

قصه حیوانات گربه مشغول بازی با موش بود که چشمش به خرسها افتاد. سه تا بچه خرس ایستاده بودند و گوسفندها را تماشا میکردند. آنها هم هیچ وقت گوسفند ندیده بودند. گوسفندها هم بچه خرسها را تماشا میکردند. چون آنها هم هیچ وقت خرس ندیده بودند. گربه، خودش را به سگ رساند و گفت:«مراقب باش! سه تا خرس به گوسفندها نگاه میکنند!»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 398صفحه 22