مجله خردسال 408 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 408 صفحه 10

عروسی شاپرک جعفر ابراهیمی عروسیه، عروسیه عروس خانم شاپرکه همگی بگید مبارکه! چند تا ملخ دف میزنند پرندهها کف میزنند خواننده شون جیرجیرکه همگی بگید مبارکه! یک ماشین عالی دارند ماشین خال خالی دارند ماشین شون کفشدوزکه همگی بگید مبارکه! حالا با هم دست بزنید عروس خانم شاپرکه همگی بگید مبارکه! مبارکه مبارکه!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 408صفحه 10