مجله خردسال 408 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 408 صفحه 24

کاردستی شکل زیر را از روی خط سبز قیچی کن. آنها را از روی نقطه چین تا بزن. به قسمتهای زرد چسب مایع بزن و آن را به دو طرف دیگر بچسبان. حالا تو یک اتومبیل داری!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 408صفحه 24