مجله خردسال 450 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 450 صفحه 19

پاییز پاییز همین که از راه رسید، خمیازه­ای کشید و گفت: «خب! حالا وقت خواب است!» درخت خوابید. گل خوابید. چمن خوابید.... اما پاییز بیدار ماند و برگ های خشک را از شاخه چید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 450صفحه 19