مجله خردسال 455 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 455 صفحه 22

قصه حیوانات کوآلا تنها بود و بچه نداشت. اما همسایهاش یک بچهی ناز و تپلی داشت. کوآلا هر روز آنها را تماشا میکرد. یک روز کوآلا آرزو کرد و از خدا خواست که به او یک بچه بدهد!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 455صفحه 22