مجله خردسال 461 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 461 صفحه 27

مصطفی رحماندوست ترانه­ها همه می­رن مدرسه پس چرا من نمی­رم؟ کتاب و کیف و دفتر از چه کسی بگیرم؟ مامان می­که: «بزرگ­شی» می­برمت مدرسه اون­جا پر از بازیه لی­لی­لی، یک و دو سه، من که دیگه بزرگم ببین منو مامان جون! پس ببرم مدرسه بگو برو درس بخون

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 27