مجله خردسال 02 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 8

این شکل ها با تسبیح ساخته شده اند. از کودک بخواهید با نقاشی این تصاویر را کامل کند. تسبیحی در اختیار او قرار دهید تا ساختن این شکلها را تجربه کند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 8