مجله خردسال 02 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 19

تقصیر که بود خانم کلاغه کلاغچه بادکنک باد مهربان ابر کوچک درخت بزرگ پیشی سیب بزغاله تقصیر که بود نورا حق پرست یک روز توی آسمان آبی با یک تکه بازی میکرد. از آن بالا در وسط دشت یک را دید. پایین و پایینتر آمد. در میان شاخههای چرخید. یک قرمز وسط شاخههای گیر کرده بود. نزدیک رفت را برداشت وبا خود برد. رفت و رفت. کمی دورتر. کوچولو. با خوشحالی دنبال هم میدویدند و بازی میکردند. با خودش فکر کرد:

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 19