مجله کودک 15 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 2

مهمانهای زمستانی مهمانهای زمستانی، داستانی منظوم است که آقای ناصر کشاورز و¬ آقای حسین احمدی آن را سروده¬اند. تصاویرکتاب را هم خانم آزاده¬افراسیابی نقاشی کرده¬اند. این کتاب توسط انتشارات قدیانی با قیمت200 تومان چاپ و منتشرشده است. قصۀ گل¬بو و گل¬رو گل رو نوۀرعنا، همه چیز داشت. یک گردنبند زیبا با مهره¬های رنگی، پیراهن گل¬گلی¬و یک شلتیۀ¬زری-دوری اما یک روز که گل¬بو را می¬بیند با چشمان گریان به سراغ ننه رعنا می¬رود... نویسندۀ این داستان شیرین آقای محمدرضا یوسفی و تصویرگر آن خانم لیلا درخشانی است.این کتاب را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با قیمت 80 تومان چاپ و منتشر کرده است. پروینک پروینک کوچکترین ستارۀ خوشۀ پروین آرزوی خارج شدن از مدار خود و رسیدن به زمین را دارد. تا این که یک روز... داستان زیبای پروینک را خانم سرور کتبی نوشته است و تصاویر آن را هم خانم فروغ ستوده نقاشی کرده است. این کتاب توسط انتشارات سروش با قیمت 180 تومان چاپ و منتشر شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 2