مجله کودک 15 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 3

در این شماره می¬خوانید: د مثل دوست: درود بر مادربزرگها شعر دوست: چادر قصّۀ دوست: کلاغ پر عقابی،کلاغ بخشنده بازی دوست: بازی موش و گربه گزارش دوست: حجاب،نه فقط بذای تمرۀ انضباط! لبخند دوست: شیر بابایی! فرهنگ دوست: جشن نامگذاری جدول دوست: جدول خانه به خانه قصّۀ مصور ورزش دوست: آماده!بی حکت!یک،دو،سه! دیدار دوست: همیشه چیزی برای یادگرفتن وجود دارد قصّۀ دوست(ترجمه):خر سبز کوچولو آینۀ دوست: مثل حضرت مسیح...،پیشی خودخواه دانش دوست:شغلهای خطرناک داستان دوست:روز سختی برای ادوارد جهان دوست: کودکان خیابان در نپال مدیر مسئول: مهدی ارگانی سردبیر: افشین اعلاء مشاور: پدرام پاک آیین مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویرگر: محمد حسین صلواتیان مدیر داخلی:نادیاءاعلاء مدیر اجرایی:رضا کریمی دونا دبیر گروه فرهنگی¬وادبی:مرجان کشاورزی آزاد دبیرگروه علمی¬سرگرمی: سیامک سرمدی دبیر گروه اجتماعی: پناه فرهاد بهمن حروفچین: نیرالسادات و الاتبار دوست کودکان هفته¬نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» لیتوگرافی وچاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی: تهران، خیابان شهیدباهنر، خیابان یاسر، خیابان سوده، شماره5، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)، طبقه ششم، تلفن:2280873 نشانی¬پخش:تهران،خیابان انقلاب،مقابل دانشگاه تهران،شماره1430،مؤسسه عروج،تلفن:6404873،نمابر:6400915

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 3