مجله کودک 15 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 4

اسلام که آمد، به انسانها عظمت و احترام هدیه کرد. مردانی را که اسیرهوس وخودخواهی وگناه شده بودند، از خواب غفلت بیدار کرد و لباس مردانگی و شجاعت و تقوا برآنها پوشاند. زنانی را که همچون برده، به خدمت مردان ظالم در آمده بودند از بند جهل و گمراهی نجات داد و به آنها آموخت که خودرا ازگزند نامردان وطمعکاران حفظ کنند. حجاب، هدیه¬ای بود که اسلام به زنان و دختران داد. درود بر مادر بزرگها هدیه¬ای که با خود، حیا و پاکدامنی آورد و در دامن زنان مسلمان، فرزندان پاک و راستگو را پرورش داد. پس دشمنان اسلام، تمام تلاش خود را به کار بستند تا این گوهر پاک را از دست زنان مسلمان بیرون بیاورند. امّا به لطف¬خدا و به خاطر شهامت¬و پاکدامنی زنان مسلمان، حجاب همچنان باقی ماند تا به روزگار ما رسید. دهها سال پیش در ایران، سلسه¬ای به نام¬پهلوی روی کارآمد. رضاخان قلدر، اولین شاه این سلسله بود که به دستور مستقیم انگلیس و با حمایت بیگانگان شاه ایران شد. اواز همان ابتدای سلطنش به مبارزه با اسلام پرداخت و سعی کرد قوانین الهی وآسمانی اسلام را نابود کند. یکی از وظایف رضاخان، حذف حجاب بود. دشمنان اسلام می¬دانستند تا زمانی که زنان ایرانی پوشیده و پاکدامن باشند، فرزندان سالم و غیرتمند به دنیا خواهند آورد. پس به رضاخان مأموریت دادند که با حجاب مبارزه کند. سربازان رضاخان، وحشیانه به جان زنان ایران افتادند و با زور، چادر و روسری را از سر آنها می¬کشیدند. امّا تاریخ فراموش نخواهد کرد که مادربزرگهای ما آنقدر شجاع و پاکدامن بودند که به قیمت از دست دادن جانشان هم حاضر نشدند حجاب را از سر بردارند. رضاخان خیلی زود شکست¬خورد و داغ این رسوایی برای همیشه بر پیشانی¬اش ماند. امّا زنان مسلمان ایرانی سربلند ماندند، حجاب خود را حفظ کردند و فرزندانی پرورش دادند که سالها بعد، فرزند رضاخان را از سلطنت بر کنار کردند و اسلام را برایران حاکم ساختند. به مادران و مادربزرگهای مؤمن ایرانی که گوهر حجاب را برای دختران امروز حفظ کردند، درود می¬فرستیم. سردبیر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 4