مجله کودک 15 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 8

کلاغ بخشنده محمدرضا یوسفی کلاغ سیاهی در آسمان پرواز می¬کرد و می¬گفت: «سیاهی می¬بخشم! سیاهی می¬بخشم!» دختر سفیدبختی گفت: «برو کلاغ بد خبر!» کلاغ می¬رفت و می¬گفت: «سیاهی می¬بخشم! سیاهی می¬بخشم!» پنبه فروشی گفت: «برو کلاغ بد شگون!» کلاغ می¬رفت و می ¬گفت: «سیاهی می¬بخشم! سیاهی می¬بخشم!» پیرزنی با موهای سفید گفت: «چه کلاغ بخشنده¬ای!» کلاغ بر بام خانۀ پیرزن نشست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 8