مجله کودک 15 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 9

شرح بازی روی جلد بازی موش و گربه برای بازی این هفته،ما فقط به 2 شرکت کننده نیاز داریم.بازی را از خانۀ شروع در پایین صفحۀ جلد آغاز کنید. البته قبل از آن با قرعه¬کشی معین کنید که می¬خواهید موش باشید یا گربه. در طی بازی مسیرهایی وجود دارد که شما باید انتخاب کنید تا به خانۀ پایان برسید. در این مسیرها موانع و البته جوایزی هم وجود دارد. مثلاً اگر شما گربه هستید و در خانه¬هایی که تصویر موش رسم شده وارد شدید، آن را می¬خورید و انرژی می¬گیرید و5 خانه به جلو می¬روید. اما اگر فقط از این خانه¬ها رد شوید، 2 خانه به جلو خواهید رفت. اگر گربه هستید، باید مواظب باشید که با سگ عصبانی برخورد نکنید. اگر در خانه¬ای قرار بگیرید که سگ عصبانی در آن باشد، 5 خانه به عقب می¬روید، اما اگر فقط ازآن خانه رد شوید. 2خانه به عقب خواهید رفت. برای گربه، حوضچه¬هایی پر از ماهی هم وجود دارد که اگر از آنها رد شود، فقط یک ماهی نصیبش می¬شود و با آن می¬تواند 2 خانه به جلو برود، اما اگر داخل این خانه¬ها قرار بگیرد، تمام ماهی¬ها نصیبش می¬شود و در ازای همۀ ماهی¬ها 8 خانه به جلو خواهد رفت. برای گربه باز هم خانه­هایی هست که توی آنها ظرف گوشت یا خود گوشت قرار دارد. رد شدن از این خانه¬ها، شمای گربه را 3 خانه به جلو می¬برد، اما رفتن در داخل این خانه¬ها، شما را 10 خانه به جلو خواهد برد. حالا اگر در طی بازی شما موش باشید، برای شما تکه¬های پنیر سر راهتان قرار داده شده. اگر در خانه¬ای که پنیر دارد فرود آمدید، 5 خانه به جلو می¬روید، در غیر این صورت (اگر فقط از این خانه¬ها رد شدید)، 3 خانه به جلو خواهید رفت. برای شما که موش هستید، گربه دشمن است و اگر در خانه¬هایی که گربه کمین کرده قرار گرفتید، 5 خانه به عقب می¬روید. اما اگر از این خانه¬ها رد شدید، 2 خانه به عقب خواهید رفت. در این بازی باید توجه داشته باشید اگر مهرۀ هر دوی شما در یک خانه فرود بیاید، گربه بر موش پیروز می¬شود و شما اگر موش هستید، باید به خانۀ شروع بروید و بازی را دوباره از آنجا آغاز کنید. همانطور که متوجه شدید، این بازی هم مثل بازیهای قبل نیاز به مهره دارد. این مهره¬ها را می¬توانید تهیه کنید. البته می¬توانید از مهره¬های بازیهای دیگرتان هم استفاده کنید. دکمه¬های رنگی هم می¬تواند کار مهره را برایتان انجام دهد. برای حرکت در خانه های این بازی، باید 6 کارت شماره¬دار (مثل همیشه) از شماره6-1 تهیه کنید. در هر بازی، برای حرکت باید از این کارتها انتخاب کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 9