مجله کودک 15 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 10

حجاب نه فقط برای نمره انضباط! محبوبه حقیقی 17 دی ماه سالگرد اتفاق عجیبی در تاریخ ماست. سالها پیش در چنین روزی رضا شاه دستور داد که هیچ خانمی نباید با چادر از خانه خارج شود و اگر کسی از این دستورسرپیچی کند، پاسبانهابه زور چادر را از سر او برمی¬دارند. این اتفاق آن¬قدر قدیمی است که بعضی از مادر بزرگهای ما هم آن موقع به دنیا نیامده بودند و یا دختر بچه بودند. به مناسبت این روز بین دخترهای دبستانی رفتیم تا نظرآنها و بزرگترهایشان را دربارۀ حجاب بپرسیم. اینجا مراسم جشن عبادت کلاس سومی¬هاست. از زهرا می¬پرسم:

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 10