مجله کودک 15 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 16

جدول خانه¬به¬خانه بعضی از خانه¬های این جدول افقی یا عمودی هستند. اگر دقت کنید متوجه می¬شوید که خانه¬های افقی 7 حرفی هستند و خانه¬های عمودی 4 حرفی. بعضی خانه¬ها در حروف اول و آخر با هم مشترکند. خانه¬های عمودی را از بالا به پایین (مطابق دستور فلش)و خانه¬های افقی را از راست به چپ حل کنید. شرح خانه¬های جدول 1(عمودی): هم¬اکنون این مجله را در دست دارید. 2(افقی): ساکنان بومی آمریکا که پوست بدنشان سرخ رنگ است. 3(افقی): از شهرهای توابع استان خراسان. 4(عمودی): همان تلویزیون را می¬گویند. 5(عمودی): جا 6(افقی): از فلاسفۀ یونانی است. 7(افقی): ماده¬ای جامد، سفید رنگ و بدبو که مادر بزرگها برای محاظت لباسها به کار می¬بردند. 8(عمودی): زادگاه این شاعر بزرگ معاصر در شهر یوش است و او را پدر شعر نو لقب داده¬اند. 9(افقی): شخصیت افسانه¬ای یکی از کارتونهای معروف، البته کفش او معروف¬تر است. 10(افقی): کمک خواستن و طلب یاری کردن. 11(عمودی): آبی که مسافر تشنۀ کویر، در خیالش می¬بیند. 12(عمودی): در قدیم محل کسب و کار را می¬گفتند. 13(افقی): از رشته¬های ورزشی که با «دریبل» سروکار دارد. 14(افقی): از شهرهای توابع استان گیلان 15 (عمودی): از وسایل روشنایی¬دهنده. پاسخ جدول شماره قبل جدول لانۀ زنبور

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 16