مجله کودک 15 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 19

گولا گولا،پَرپَر بولا! بام نیکی؟ ای داد،گل¬سرخ، پَرپَر شده! مگه گل سرخ جادوئی،پارچه¬ی بود؟!؟ بذار ببینم ... این¬ها که برگِ گُل نیست...تیکه¬های پیراهنِ نیکی یه! دیدی گُل پسرم پَرپَر شُد! شما جوان گولا! فرصت زیاد بولا! بازم بچّه¬دار،گولا! گریه نکن بابا...!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 19