مجله کودک 15 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 22

همیشه چیزی برای دیدار با یک طلبه: دیدار این هفتۀ ما با یک روحانی است.یک روحانی مهربان که خیلی هم شوخ است و وقتی می¬فهمد از مجلۀ دوست برای مصاحبه آمده¬ایم در تمام زمان دیدار به روشی با من صحبت می¬کند که اگر کسی از بیرون اتاق صدای اورا بشنود،این تصور برای او ایجاد می¬شود که«حاج محسن» برای کودک خود دارد خاطره تعریف می¬کند. دوستانش او را «حاج محسن»صدا می¬زنند.او به ما می¬گوید چرا فکر می¬کنید همیشه فامیلی افراد هم باید گفته شودو عکسشان هم چاپ شود.خلاصه همین مسأله باعث شد که عکاس مجله هم بنشیند و مثل من غرق شود در شیوۀ بیان شیرین حاج محسن.برخورد او صمیمی ایجاد می¬کند که ما به خود اجازه دهیم او را «تو» خطاب کنیم. چه¬طور شد به حوزه رفتی؟ از کودکی به علوم دینی علاقه داشتم و از طرفی هم همیشه لباس طلبه¬ها و روحانی¬ها یک حس خوبی در من ایجاد می¬کرد و با دیدن یک روحانی احساس آرامش می­کردم همین مسأله باعث شدکه تصمیمم را بگیرم و به حوزۀ علمیه قم بیایم. پدر شما هم روحانی است؟ خیر، مهندس الکترونیک است. مهندس الکترونیک؟! بله، به نظر شما خیلی عجیب است؟ پس بگذارید برای شما چیزی زا تعریف کنم. من متولد 1356 هستم. پدرم مهندس برق است و در یک شرکت خصوصی کار می¬کند. یک خواهر هم دارم که از من بزرگتر است و دانشجوی سال آخر پزشکی است، در ضمن خانواده¬ام، ناگفته نماند، تعلقات مذهبی زیادی دارند. نماز خواندن را از مادرم یاد گرفتم و برای اولین بار همراه پدرم به جلسات قرآن رفتم. روزی که تصمیم گرفتم به حوزه بیایم پدرم مرا به محل کارش برد و در آنجا دو ساعت با من صحبت کرد و گفت که می¬خواهد مطمئن شود من از روی منطق این تصمیم را گرفته¬ام. وقتی مطمئن شد، اشک در چشمانش جمع شده بود. در مورد قیام 19 دی برای ما توضیح دهید؟ قیام 19 دی درست در سالی اتفاق افتاد که من در آن به دنیا آمدم. قضیه ازآن قرار بود که در روزنامه اطلاعات آن دوران مقاله¬ای چاپ می¬شود که همه¬اش توهین به شخص امام بوده و این زمینه قیام مردم در روز 19 دی می¬شود که این قیام در قم شکل جدی¬تری داشت و دربار را به وحشت انداخت و آن¬ها هم دستور قتل عام مردم را صادر کردند و این مسأله باعث شد قیام 19 دی مردم قم در تقویم برای همیشه ثبت شود. امام را از نزدیک دیده¬ای؟ امام را از نزدیک ندیده¬ام یعنی وقت حیات امام من هم¬سن و سال خوانندگان شما بودم ولی هنوز که هنوز است می­توانم به جرأت بگویم که هیچ شخصیتی را به

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 22