مجله کودک 15 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 23

یادگرفتن وجود دارد اندازۀ امام دوست نداشته¬ام. این جا رابطه¬تان با بقیه دوستان طلبه­تان چطور است؟ خیلی معمولی. البته معمولی معمولی هم که نه. بعضی وقتها یک کارهایی می¬کنیم که مسئولین اینجا از دستمان شاکی می¬شوند. مثلاً چه کارهایی؟ حالا بماند. کلاً زیاد سر به سر هم می¬گذاریم تا جایی که بعضی وقتها به ما تذکر می¬دهند که لباس شما مقدس است و حرمت لباستان را باید نگه دارید. ما هم عبا و عمامه را از تنمان در می¬آوریم، بعد به دنبال هم می¬دویم یا گل کوچک بازی می¬کنیم! دوست داری در انتها به چه چیزی برسی؟ وقت که چنین راهی را انتخاب می¬کنید. بهتر متوجه می¬شوید که زندگی انتها ندارد و همیشه چیزهای جدیدی برای کشف کردن و یاد گرفتن وجود دارد و اصلاً معنی «طلبه» یعنی همین که همیشه «جوینده» است و به دنبال چیزهایی جدید برای یادگرفتن.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 23