مجله کودک 15 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 28

شغلهای خطرناک بعضی از شغلها با صعود کردن و بالا رفتن سروکار دارند. صاحبان این شغلها باید ساعتها در ارتفاعات بالا مشغول کار باشند. مثلاً کسانی که کارشان جوش دادن آهن برجهای بزرگ ساختمانی است؛ یا افرادی که باید پلهای عظیم را تعمیر یا رنگ¬آمیزی کنند. از دست دادن حس تعادل اولین چیزی است که به سراغ¬این افراد می¬آید. سرگیجه حالتی است که ضد تعادل بدن عمل می¬کند. این افراد برای برقراری تعادلشان در ارتفاعات بالا حداقل از سه بخش مختلف بدن کمک می¬گیرند. ماهیچه¬ها، چشم­ها و گوش سه قسمت عمده در برقراری حس تعادل هستند. ماهیچه¬ها (به ویژه ماهیچه¬های پا) پیام¬های حس تعادل را به مخچه واقع در پشت سر می¬فرستند. چشم¬ها نیز فاصله بدن تا زمین را حدس می¬زنند و نتیجه ارتفاع¬سنجی خود را از راه عصب به همان مخچه می¬فرستند. در گوش مایعی وجود دارد که سر و بدن آدمی را در سطح افقی تراز و میزان نگه می¬دارد. از این قسمت هم عصبی خارج می¬شود و پیام¬های تعادل را به مخچه می¬رساند. مخچه با اطلاعاتی که از ماهیچه،گوش و چشم جمع¬آوری می¬کند تعادل بدن را به هر صورتی باشد، برقرار می¬کند. قرار گرفتن در ارتفاعات بالا، پیام¬های حفظ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 28