مجله کودک 15 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 35

من و دوست آرام من داریوش رمضانی دوست آرام من هیچوقت عصبانی و ناراحت نمی¬شود. یکبار تصمیم گرفتم کاری کنم که از کوره در برود و مجبور بشود عصبانیتش را نشان بدهد. ولی او باز هم آرام بودو اصلاً عصبانی نشد. من هم تصمیم گرفتم که دیگر از این کارها انجام ندهم. دوست آرام من من مگه چکار کردم که این بلا رو سرم آوردی؟!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 35