مجله کودک 45 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 3

به نام خداوند بخشمده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» در این شماره میخوانید: د مثل دوست:4 گزارش دوست:6 بازی دوست:9 شعر دوست:10 قصة دوست:12 دانش دوست:14 لبخند دوست:16 قصة مصور:17 لبخند دوست:21 ورزش دوست:22 قصة دوست(ترجمه):24 فکر دوست:26 داستان دوست:28 جهان دوست:30 جدول دوست:32 لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج ئشانی: خیابان انقلاب - چهارراه حافظ- پلاک 962 تلفن 66706833 - نمابر: 66712211

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 3