مجله کودک 45 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 6

گزارش دوست اول ما با خبر میشویم، بعد دیگران سیده سمیه نعیمی 17 مرداد روز خبرنگار است. در این روز یکی از خبرنگارهای خوب کشور ما که در خبرگزاری* جمهوری اسلامی ایران کار میکرد، در شهر مزار شریف در کشور افغانستان به شهادت رسید. شهید محمود صارمی در یکی از روستاهای بروجرد به دنیا آمد. مردم در روستای آنها بیشتر کشاورزی و دامداری میکردند. شهید صارمی وقتی که بچه بود، در کارهای کشاورزی و دامداری به پدر و مادرش کمک میکرد. او دبستان را در همان روستا گذراند و برای اینکه درسش را ادامه بدهد، به بروجرد پیش خواهرش رفت و راهنمایی و دبیرستان را در بروجرد خواند، بعد به تهران آمد تا تحصیلاتش را در دانشگاه ادامه بدهد. همسر شهید صارمی، خانم روزبهانی هم در خبرگزاری کار میکند. چندین بار به محل کارشان تلفن کردم تا بالاخره موفق شدم ایشان را پیدا کنم. او با خوشرویی حرف میزند، با ایشان قرار میگذارم تا با خودش و پسرش صحبت کنم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 6