مجله کودک 45 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 7

سینا به کلاس سوم دبستان میرود و 8 سال دارد. سینا امتحاناتش را با موفقیت به پایان رسانده است. او دوست دارد وقتی که بزرگ شد مثل مادر و پدر شهیدش یک خبرنگار بشود. او میگوید:«خبرنگار کسی است که خبرها را از جاهای مختلف میگیرد و به مردم میدهد». سینا میگوید:«یک خبرنگار باید خیلی با سواد و کنجکاو باشد، به همین دلیل دلم میخواهد که من یک خبرنگار بشوم.» از او سوال میکنم که شغل خبرنگاری چه فرقی با شغلهای دیگر دارد؟ و سینا جواب میدهد:«خبرنگار درباره چیزی که مردم نمیدانند، خبر تهیه میکند و آن را به مردم میگوید. ولی مثلاً آقای دکتر، وقتی مردم مریض میشوند آنها را معالجه میکند». سینا میگوید:«شغل مامان طوری است که گاهی اوقات مجبور میشود دیر به خانه بیاید، من این را اصلاً دوست ندارم. وقتی مامان دیر میآید، حوصلهام سر میرود. نمیدانم چه کار کنم. گاهی اوقات با اسباببازیهایم بازی میکنم و یا به کوچه میروم و با دوستانم بازی میکنم.» سینا انگار حوصلهاش دوباره سر رفته، زود از من خداحافظی میکند. صحبت را با همسر شهید صارمی، خانم روزبهانی ادامه میدهم. برای اولین سوال، میپرسم که خبرنگار چه کسی است و چه کاری انجام میدهد؟ او میگوید:«خبرنگار کسی است که از چیزهایی که دوست داریم بدانیم، چیزهایی که ما نمیتوانیم آنها را ببینیم یا صدایشان را بشنویم، برای ما خبر تهیه میکند، به طوری که ما بتوانیم بفهمیم. آن وقت آن خبرها را تلویزیون یا روزنامه پخش میکند. در واقع خبرنگار یک واسطه بین ما و آن اتفاق و یا رویداد است.» از او میپرسم، وقتی که بچه بودید، هیچ فکر میکردید که یک روز خبرنگار شوید؟ و جواب میدهد:«اصلاً. فکر میکردم روزی نویسنده داستانهای کودکان شوم. وقتی که بچه بودم بسیار شیطان بودم» میخندد و ادامه میدهد:«از دیوار راست بالا میرفتم، زیاد حرف میزدم، و نوشتن را خیلی دوست داشتم و فکر میکردم که حتماً باید نویسنده شوم، الان هم مینویسم، ولی چیزی که من مینویسم با داستان خیلی فرق میکند.» میپرسم شغلتان را دوست دارید؟ و او جواب میدهد:«بله، خیلی. قبلاً اصلاً دوست نداشتم که خبرنگار بشوم. به اصرار همسرم وارد این کار شدم، قبل از آن اصلاً فکرش توی سرم نبود. ولی الان کارم را خیلی دوست دارم. کار خیلی قشنگی است. از اینکه قبل از دیگران چیزهایی را میبینم یا میفهمم که هنوز بقیه از آن خبری ندارند، خیلی خوشم میآید.» میپرسم، به نظر شما شرط خبرنگار شدن چیست؟ و او میگوید:«جسارت، دقت و هوش زیاد. یک خبرنگار باید با هوش باشد و بتواند خبرهای خوب تهیه کند. کار خبرنگاری خیلی متنوع است،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 7