مجله کودک 45 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 10

سیب بهشتی شعر دوست یا ای شمع، امشب تا بسوزیم علی میسوزد از غم، ما بسوزیم به شبهای مدینه میشد ای کاش به جای حضرت زهرا بسوزیم بیا پرواز را از سر بگیریم از اینجا تا مدینه پر بگیریم تمام کوچههایش را بگردیم سراغ از یاس پیغمبر بگیریم جدا از هر چه زشتی بود زهرا به طوفانها چو کشتی بود زهرا خدا سیبی به پیغمبر عطا کرد همان سیب بهشتی بود زهرا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 10