مجله کودک 45 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 17

نیکی ، رستم را می بیند! قسمت چهاردهم نوشته و طرح از مانانیستانی بکش بکش ، خیلی بکش! صبر کن .... نزن .. من موچم ! باید یه چیزی بهت بگم .... بزن دیگه چرا معطل می کنه؟... چی داره می گه ، نکنه داره می گه که رستمه؟ اِ، چرا ولش کردی؟ فاصله زیاد است و صحبت های رستم ریز دیده می شود. اخه جکی جان گفت قوانین بازی جوانمردانه می گه دفعه اول هر کس حریفش رو خاک کرد نباید بکشدس ....! : منظور ، همان فیر پلی flay play در بازی فوتبال است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 17