مجله کودک 45 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 18

ای وای نادون ، که کدوم قانون ؟ مگه بازیه؟ گویت زد! دیدی چطوری از دستش دادی؟ فایده نداره ... اون زورش خیلی زیاده ... بهتره انصراف بدم، سه بر صفر به نفع سهراب! تسلیم نشو عمو رستم ... پاهاش! سهراب خیلی سر به هواست ، حواسش به پاهایش نیست! منو گول می زنه؟ فکرکرده ، مطمئن باش دوباره می زنمش زمین.... قبل از اینکه فرصت کنی گرز من سرت رو از جا کنده! متاسفم سهراب جان.... .... نا فاعل می زنی؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 18